doc truyen luyen khi chan tien lkct truyen chu ebook prc download full

Luyện Khí Chân Tiên
Luyện Khí Chân Tiên

Luyện Khí Chân Tiên

Tác giả: Ám Hắc Gia Tử Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn Nguồn: http://bachngocsach.com/

Hoàn thành Convert 514 Chương 147717 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Khí tiên chi đạo, Luyện Càn Khôn, hòa hợp Nhật Nguyệt, Tu Âm Dương, thoát sinh tử, chính là tạo hóa đại đạo vậy. Vạn tiên khó đạt đến, là vì Chân Tiên.

Từ Du, chú thuật phong thân thể, không thể tu luyện, rồi lại ngẫu được khí tiên chi đạo, lấy phàm nhân thân thể, nghiền ép vạn giới, Khiếp sợ Chư Thiên.

Bị thằng khốn nạn nó gieo trên người câu thần chú gọi là "Tỏa Thiên Linh Chú". Cay vãi cả đái, thế mà vẫn bước chân trên con đường tu tiên như ai. Truyện hay và quá hay, các bạn muốn biết làm sao nó vẫn bước được không? Mời đọc luôn và ngay cho nóng.

Chương 1: Bài vị tổ tiên có thần thông Chương 2: Miếu đổ nát trả lại kiếm Chương 3: Kiếm này có vấn đề Chương 4: Từ Thiết Thành yêu cầu Chương 5: Hàn Kiếm Môn Chương 6: Luyện Khí Phong Chương 7: Tranh giành lô Chương 8: Từ Du tìm cách Chương 9: Khai lò luyện khí Chương 10: Có người bới lông tìm vết Chương 11: Đều trợn tròn mắt Chương 12: Kiếm bảng Chương 13: Đường hầm lớn Chương 14: Quan tài sắt Chương 15: Tàn phá thiết giới Chương 16: Tuyệt cảnh muốn sống Chương 17: Thi Vương Quan Chương 18: Không cần lửa cũng có thể luyện khí Chương 19: Sư tỷ nguyện vọng Chương 20: Khí Tổ Ấn Chương 21: Kiếm Các phi kiếm Chương 22: Chính là xem thường Chương 23: Tiêu Đạt lời khuyên, cảnh báo Chương 24: Tự cược mình thắng Chương 25: Vu hãm Chương 26: Tự chui đầu vào rọ Chương 27: Tiểu miêu Chương 28: Mời ngươi luyện khí Chương 29: Rất nổi tiếng Chương 30: Bán đi Thất Tinh Pháp Kiếm Chương 31: Ta có thể chữa trị Chương 32: Phong Thiên Tàn kiếm Chương 33: Chỉ Kiếm Thần Thương Chương 34: Tông môn nhiệm vụ Chương 35: Từ Du rất trượng nghĩa Chương 36: Phân Giới Hà Chương 37: Lang Yêu đao Vệ Chương 38: Cung Tiểu Khiết Chương 39: Yêu Tộc chú ấn Chương 40: Tông môn ra tay Chương 41: Trốn Chương 42: Từ Du tại nơi nào Chương 43: Lại là tìm đến Từ Du Chương 44: Chém giết Lang Yêu Chương 45: Người nào tính toán người nào Chương 46: Để cho bọn họ đánh Chương 47: Giết lại Vương Thực Chương 48: Tỏa Thiên Linh Chú Chương 49: Phế nhân? Chương 50: Tông môn sẽ báo thù cho ngươi