doc truyen luu manh kiem khach tai di the lmkktdt truyen chu ebook prc download full

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Hoàn thành 240 Chương 52105 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Diệp Phong sinh viên đại học, gia truyền võ thuật, tính tình nhỏ nhen, mê gái lẩn mê tiền, cùng bạn đi vào ngôi mộ cổ vơ vét châu báu, tò mò mở mộ cuốn "Thiết bì thư", bị hắc khí xịt trúng, chết tốt cả hai tên lưu manh.

Linh hồn theo cuốn sách quái dị đó được chuyển qua một thế giới khác, rớt trúng đầu, nhập vào nam tước Lôi Ân, vô cùng gian ác, 20 tuổi mà xơi tái không biết bao nhiêu cô gái, cậy quyền hiếp người, thiên nộ dân oán. Gia thế tể tướng hiển hách, giàu có... cuốn sách lúc này là một bí kiếp "Thiên Địa Chí Tôn Công".

Tu luyện theo bí kiếp, Diệp phong/Lôi Ân lưu manh sắc lang tung hoành trong thế giới mới. Thế giới mới có vô số chũng tộc, người, ma tộc, hải tộc, tinh linh, người lùn, thú nhân, dực nhân, người khổng lồ, địa tinh, ma thú… tám tộc Oa khấu… Tám nước tranh chiến, ma pháp cự với vỏ thuật.. .còn có Lộ Lộ ôn nhu, vũ mị ma nữ, đoan trang thục nữ, tinh minh thương nữ, si tâm tinh linh, cao quý dực nữ…

Đạo Mộ Tao Báo Ứng Thư Tạp Cầm Thú, Dị Thế Trọng Sanh Hiêu Trương Đích Bổn Tiễn Cầm Thú Dữ Mỹ Nam Câm Thú Phát Uy, Mỹ Nam Cật Biết Kế Hoạch Ác Độc Thượng Sàng, Thương Tễ Lộ Lộ U Nguyệt Nhi, Dâm Cụ Mật Thất Tam Cá Lưu Manh Đoán Kỵ Sĩ Hắc Sắc Trinh Khiết Hoa Kiếm Đinh Thiên Hạ - Ngự Phong Lôi Hoàng Gia Tư Lược Đoàn Ky Linh Hầu, Linh Ngưu Nhân Nô Đãi Thu Phục Linh Ngưu Chiến Sĩ, La Phi Nhân Tước Vị, Thúc Dục Sát Chất Cầm Thú Ly Đô, Quần Dân Hoan Hô Lạp Phỉ Nhĩ Cùng Băng Sương Cự Long Đả Kiếp,Chích Nhân Hỉ Hoan Đối Phương Đích Trang Bị Kỵ Sĩ Trùng Phong,Vũ Học Kinh Địch Nhân Tài,Trang Bị,Kim Tệ,Thông Sát Vong Linh Vu Sư Dữ Bảo Tàng Chiến Trận Ngũ Thức,Sơ Hiển Thần Uy Phong Mang Ngạo Thế Vs Thâm Uyên Lĩnh Chủ Ma Tộc Chí Bảo, Hắc Ám Ma Kiếm Hỗn Loạn Hoang Nguyên,Hồ Lô Sơn Cốc Cưỡng Gian Thành Thuận Gian Thiết Huyết Học Viện,Tĩnh Hương Đích Phiền Não Cầm Thú Nam Tước Cùng Hoàng Tử Bá Đạo Kỵ Sĩ Kinh Nhân,Hoàng Tử Cật Biết Phế Phủ Chi Ngôn,Hành Động Kế Hoa Đoàn Trưởng Cưỡng Gian Thiếu Nữ Nô Lệ Phong Thu Ca Xướng Nô Đãi Chủ Nghĩa Xạ Thủ Trung Đội, Chú Tạo Trung Đội Bạch Lang Chiến Sĩ,Linh Ngưu Chiến Sĩ Kẻ Phục Cừu, Diễm Vũ Tiêu Hồn Cốc Khẩu Công Phòng, Phát Tử Nhân Tài Kỵ Sĩ Khí Mã, Điện Thiểm Lôi Minh Đột Nhiên Đáo Lai Đích Viên Quân Diệt Địch Chước Hoạch,Tinh Anh Nhập Đoàn Tam Tiết Côn, Đạ Khả Đao Liệp Vật,Bỉ Nhĩ Thương Đoàn Cuồng Vọng Đả Kiếp, Tiến Như Vũ Hạ Linh Ngưu Bạch Lang Phục Binh, Hỗn Chiến Đồ Sát Tẩy Kiếp Bức Cung, Mộc Dục Tiêu Hồn Đại Sự Kiện,Ma Thú Tứ Ngược Bộ Tróc Ma Sủng,Kinh Văn Đề Thanh Mĩ Nữ Tuyết Lị,Liệt Diễm Tiêu Phong Mã Gia Đương Đa Liễu,Bất Xá Thượng Giao Lệnh Nhân Nan Đổng Đích Ma Thú Tụ Tập Lĩnh Tiên Trùng Phong, Chiêu Nhân Trào Tiếu