doc truyen luu cong ky an lcka truyen chu ebook prc download full

Lưu Công Kỳ Án

Hoàn thành 144 Chương 26925 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tác giả Chân Tàng Bản đã xây dựng nên một truyện đầy những tình tiết thú vị. Đọc truyện bạn sẽ được trải nghiệm những vụ án ly kì hấp dẫn, được thử tài, thử trí tìm kiếm những gì gọi là suy luận, thử trí thông minh của mình, cùng khám phá những điều bí ẩn bằng đôi mắt và khối óc. Dù là một truyện lịch sử, quân sự nhưng Lưu Công Kỳ Án thực sự đã để lại cho bạn đọc những dấu ấn riêng.

Giang sơn Đại Thanh thống nhất, quân dân an lạc thái bình, muôn nước vào triều nộp cống, triều có tôi hiền Lưu Dung, xuất khẩu thành chương hợp thánh minh, tài năng sách tày Khổng Mạnh, Sơn Đông là chốn quê nhà, trời sinh giúp rập khuông phò Đại Thanh.

Quyển I - Hồi 1: Lưu Gù Xử Vụ Lý Hữu Nghĩa Hồi 2: Giả Xem Bói Khéo Léo Dò Xét Tình Hình Hồi 3: Bạch Thúy Liên Bước Đầu Thổ Lộ Nỗi Lòng Hồi 4: Trần Đại Dũng Dò La Ra Tin Tức Thật Hồi 5: Giả Thánh Thần, Vẽ Bùa Trấn Oan Quỷ Hồi 6: Tiêu Tố Anh Phẫn Hận Đề Thơ Tuyệt Mệnh Hồi 7: Hung Thủ Sa Lưới Chốn Sòng Bài Hồi 8: Hai Vị Thừa Sai Nhân Cơ Hội Kiếm Tiền Hồi 9: Đệ Đơn Kêu Oan, Dân Nữ Lên Công Đuờng Hồi 10: Tham Tiền Bạc, Hung Đồ Họ Chung Hại Mạng Bạn Thân Hồi 11: Vạn Nhân Sầu Bức Hiếp Gái Nhà Lành Hồi 12: Con Trai Tuần Phủ Cậy Thế Làm Càn Hồi 13: Trừ Ác Tặc, Lưu Tri Phủ Dò Xét Nhà Giặc Hồi 14: Trần Đại Dũng Nửa Đêm Thám Thính Chốn Hang Hùm Hồi 15: Lưu Dung Ngấm Ngầm Điều Quân Bắt Giặc Hồi 16: Hỗn Chiến Với Ác Bá Tại Thập Lý Bảo Hồi 17: Khinh Lễ Mọn, Tổng Đốc Nổi Trận Lôi Đình Hồi 18: Xử Vụ Án Tử Thi Đầu Nữ Thân Nam Hồi 19: Vụ Án Không Nguyên Không Bị Cáo, Đã Khó Lại Càng Khó Hơn Hồi 20: Trong Quán Rượu, Tên Say Thổ Lộ Tình Tiết Vụ Án Hồi 21: Lưu Tri Phủ Đuổi Tà Giả Vẽ Bùa Hồi 22: Đất Bằng Dậy Sóng, Lại Thêm Vụ Án Xác Ướp Hồi 23: Ăn Uống Lúc Nửa Đêm, Anh Em Kết Nghĩa Giết Nhau Hồi 24: Vương Nhị Lâu Tham Tài Trộm Nhầm Xác Chết Hồi 25: Loạn Phật Quy, Nữ Ni Sinh Con Hồi 26: Am Liên Hoa, Quỷ Hám Sắc Giết Người Hồi 27: Sợ Ăn Đòn, Tăng, Tục Cùng Nhận Tội Hồi 28: Nêu Cao Chính Nghĩa, Dân Quê Dâng Đơn Kiện Hồi 29: Trước Ngôi Mộ, Ngô Cử Nhân Bị Truyền Hồi 30: Quả Phụ Bị Gọi Lên Nha Môn Thẩm Vấn Hồi 31: Tra Xét Đầu Đuôi, Chị Dâu, Em Chồng Lộ Sơ Hở Hồi 32: Ngô Nhị Phỉ Đi Ăn Trộm Vô Tình Bắt Quả Tang Gian Phu Dâm Phụ Hồi 33: Điều Tra Vụ Án, Tri Phủ Lệnh Mở Nắp Quan Tài Hồi 34: Lý Tế Tác Ba Lần Khám Nghiệm Xác Chết Oan Hồi 35: Loạn Nhân Luân, Chị Dâu Gian Dâm Với Em Chồng Hồi 36: Khách Buôn Họ Vương Nghỉ Trọ Gặp Kẻ Cướp Hồi 37: Dương Võ Cử Cứu Người Đánh Cướp Hồi 38: Ngầm Cấu Kết, Quan Với Cướp Cùng Làm Điều Bạo Ngược Hồi 39: Hồ Tri Huyện Tham Tiền Đòi Hối Lộ Hồi 40: Thẩm Vấn Ác Sai Nha, Lưu Đại Nhân Nổi Trận Lôi Đình Hồi 41: Lưu Gù Bày Kế Tìm Tang Chứng Hồi 42: Khéo Bày Kế, Ác Nha Sai Hiện Nguyên Hình Hồi 43: Tới Vay Tiền, Nha Dịch Với Cướp Kết Nghĩa Anh Em Hồi 44: Trần Đại Dũng Thám Thính Thôn Tiểu Liễu Hồi 45: Bày Kế Cứu Ngô Tín Giữ Trọn Nghĩa Khí Hồi 46: Vây Sào Huyệt Giặc, Vương Minh Đi Dò Đường Hồi 47: Trấn Giang Ninh Khéo Giở Kế Hoãn Binh Hồi 48: Lý Tài Chủ Tham Sắc Sinh Tà Dâm Hồi 49: Vương Thịt Chó Say Rượu Nổi Thú Tính Hồi 50: Lý Cửu Dở Hơi Đêm Đau Bụng Nghe Trộm Tin Mật