doc truyen luc tieu phung ltp truyen chu ebook prc download full

Lục Tiểu Phụng

Hoàn thành 152 Chương 5661 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phi lộ - Những nhân vật quái đản Chương 2: Nằm cự địch quần ma khiếp vía Chương 3: Sợ ai không sợ, sợ mỹ nhân Chương 4: Hoắc lão đầu giàu nhất thiên hạ Chương 5: Kim Bằng Vương thuật chuyện phiêu lưu Chương 6: Vụ bí mật tuyệt đại trên chốn giang hồ Chương 7: Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh Chương 8: Giữ người rồi lại đuổi người ngay Chương 9: Cầu Tây Môn hào kiệt cạo râu Chương 10: Độc môm ám khí Phi Phụng châm Chương 11: Phất tay áo tựa nước chảy mây trôi Chương 12: Một kẻ cắp không ai bì kịp Chương 13: Sơn Tây Nhạn khét tiếng Quan Trung Chương 14: Sau bức màn ai đứng giật dây Chương 15: Bốn cô gái mở cuộc điều tra Chương 16: Đao Kiếm Song Sát Độc Cô Nhất Hạc Chương 17: Ánh đèn lay động trước linh đài Chương 18: Nga Mi tứ tú luận anh tài Chương 19: Thơ mười sáu chữ ai đưa tới Chương 20: Mở cuộc điều tra Đệ nhất lâu Chương 21: Bốn vua giả ngồi trong mật thất Chương 22: Chặt chân rồi khó nổi điều tra Chương 23: Thượng Quan Phi Yến lại xuất hiện Chương 24: Mở cuộc điều tra chân sáu ngón Chương 25: Đa tình tự cổ không dư hận Chương 26: Lục Tiểu Phụng bày ra nghi trận Chương 27: Uống rượu độc, Thiên Thanh uổng mạng Chương 28: Kẻ chủ mưu là Hoắc lão đầu Chương 29: Cơ quan thất nghiệm Hoắc Hưu tàn đời Chương 30: Mình làm mình chịu lẽ đương nhiên Chương 1: Ngân Châm Lấp Loáng Ánh Hào Quang Chương 2: Nhân Vật Cự Phách Là Kim Cửu Linh Chương 3: Tiết Băng Ngoại Hiệu Lãnh La Sát Chương 4: Một Điểm Son Vui Lòng Thiếu Nữ Chương 5: Lớp Tuồng Hay Còn Để Về Sau Chương 6: Tư Không Ngộ Độc Người Co Rúm Chương 7: Mặt Giai Nhân Đượm Vẻ Thê Lương Chương 8: Một Giai Đoạn Dĩ Vãng Chua Cay Chương 9: Món Ăn Thiên Hạ Vô Song Chương 10: Lục Lang Mạo Hiểm Thám Vương Phủ Chương 11: Cáo Già Mà Lại Biết Thêu Hoa Chương 12: Ngũ Độc Nương Tử Công Tôn Lan Chương 13: Lục Quảng Giải Vây Lục Tiểu Phụng Chương 14: Đêm Trăng Tròn Phát Sinh Án Mạng Chương 15: Công Tôn Đại Nương Sư Cũng Sợ Chương 16: A Thổ Và Cái Bọc Vải Vàng Chương 17: Đắc Tội Với Đàn Bà Là Không Được Chương 18: Ba Cuộc Đấu Phân Chia Thắng Bại Chương 19: Lừa Tiểu Phụng Đại Nương Thi Kế Chương 20: Thuốc Mê Kỳ Lạ Bảy Ngày Say