doc truyen luc tien convert ltc truyen chu ebook prc download full

Lục Tiên Convert
Lục Tiên Convert

Lục Tiên Convert

Tác giả: Tiêu Đỉnh Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 868 Chương 403589 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đã từng thống điều khiển Hồng Mông chư giới cường thịnh vô cùng Thiên Yêu Vương Đình, đã chôn vùi ở tuế nguyệt trong bụi đất, Nhân tộc mà chuyển biến thành, tại tự tay mai táng Yêu Tộc huy hoàng về sau, đã trở thành Hồng Mông thế giới mới Chúa Tể.

Vạn năm phía dưới, trước đó chưa từng có Nhân tộc tu Tiên thịnh thế bên trong, rất nhiều ở ẩn Dị tộc âm thầm dòm ngó, một cái bình thường thiếu niên xa xứ, nghênh đón hắn nổi lên gợn sóng nhân sinh...

Đọc bản dịch truyện "Lục Tiên"