doc truyen luc chi cam ma lccm truyen chu ebook prc download full

Lục Chỉ Cầm Ma

Hoàn thành 49 Chương 3252 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chuyện Đâu Lại Quá Lạ Lùng Quái Khách Tìm Đến Quần Hùng Hãi Kinh Chương 2: Chân Giả Thực Quả Khó Lường Hầm Sâu Xác Trẻ Chưa Tường Ác Nhân Chương 3: Đường Dài Lại Lắm Chông Gai Khách Điếm Tạm Trú Gặp Hai Yêu Tà Chương 4: Gọi Là Cảnh Cáo Lũ Gian Tam Tàn Chiến Bại Đồi Hoang Hãi Hùng Chương 5: Ngao Cò Trì Kéo Giằng Co Tiêu Đầu Rảnh Trí Lại Lo Đăng Trình Chương 6: Núi Hoang Thiếu Nữ Thoát Nạn Từ Nay Vùng Vẫy Lên Đàng Xông Pha Chương 7: Sa Vào Trong Ổ Ma Tà Vợ Chồng Trúng Độc Thực Là Nguy Nan Chương 8: Hàm Oan Khó Nỗi Giãi Bày Hộp Không Bỗng Lại Có Ngay Đầu Người Chương 9: Nỗi Oan Càng Giải Càng Oan Thù Sâu Như Biển Đành Mang Vào Người Chương 10: Khó Đoán Mà Cũng Khó Buông Cô Gái Lánh Địch Vì Tuân Lệnh Thầy Chương 11: Xuống Tay Khắc Nghiệt Ê Chề Lăng Nhục Tiểu Hiệp Chẳng Hề Xót Thương Chương 12: Gian Nguy Nhưng Được Thoát Nạn Hổ Khưu May Mắn Gặp Hàng Thất Tiên Chương 13: Ma Cầm Mấy Tiếng Tình Tang Võ Đang Tam Kiếm Tương Tàn Khiếp Thay Chương 14: Thần Bút Lo Việc Chữa Thương Thất Tiên Hợp Lực, Chân Truyền Võ Công Chương 15: Sự Việc Diễn Biến Ly Kỳ Thù Sâu Đã Kết Mong Gì Yên Thân Chương 16: Lòng Tham Mờ Ám Lương Tri Phán Tiên Hành Động Kể Gì Bất Nhân Chương 17: Tiên Nhân Phong Hội Chính Tà Chuẩn Bị Xô Xát Thật Là Hãi Kinh Chương 18: Trước Mặt Cao Thủ Giang Hồ Hố Sâu Quỷ Sứ Bị Xô Hụt Giò Chương 19: Mạnh Yếu Chênh Lệch Thực Xa Bò Non Mà Chọc Cọp Già Mới Ghê Chương 20: Ma Cầm Tác Quái Ghê Thay Bạn Tình Mà Lại Thành Hai Kẻ Thù Chương 21: Quái Khách Vung Chưởng Thị Oai Hai Phe Tranh Chấp Dừng Tay Tức Thì Chương 22: Cân Nhắc Lợi Hại Đôi Đàng Đang Đêm Xâm Nhập Bắc Mang Hiểm Nghèo Chương 23: Chẳng Phân Phải Trái Trắng Đen Lên Đầu Sắt Nhọn Một Phen Thư Hùng Chương 24: Kim Đao Quyết Hạ Kẻ Thù Hỏa Phụng Thoát Chết Mặc Dù Trọng Thương Chương 25: Đôi Bên Cùng Đấu Nội Kình Tổ Sư Thi Thố Tài Tình Thần Công Chương 26: Tiếng Đàn Trầm Bổng Du Dương Cao Nhân Chém Giết Như Phường Ác Nhân Chương 27: Từ đây thì chẳng có THƠ Tự xem tự hiểu mình thời bó tay Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49