doc truyen luc chi cam ma lccm ebook prc download full

Lục Chỉ Cầm Ma

Hoàn thành 49 Chương 968 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chuyện Đâu Lại Quá Lạ Lùng Quái Khách Tìm Đến Quần Hùng Hãi Kinh Chương 2: Chân Giả Thực Quả Khó Lường Hầm Sâu Xác Trẻ Chưa Tường Ác Nhân Chương 3: Đường Dài Lại Lắm Chông Gai Khách Điếm Tạm Trú Gặp Hai Yêu Tà Chương 4: Gọi Là Cảnh Cáo Lũ Gian Tam Tàn Chiến Bại Đồi Hoang Hãi Hùng Chương 5: Ngao Cò Trì Kéo Giằng Co Tiêu Đầu Rảnh Trí Lại Lo Đăng Trình Chương 6: Núi Hoang Thiếu Nữ Thoát Nạn Từ Nay Vùng Vẫy Lên Đàng Xông Pha Chương 7: Sa Vào Trong Ổ Ma Tà Vợ Chồng Trúng Độc Thực Là Nguy Nan Chương 8: Hàm Oan Khó Nỗi Giãi Bày Hộp Không Bỗng Lại Có Ngay Đầu Người Chương 9: Nỗi Oan Càng Giải Càng Oan Thù Sâu Như Biển Đành Mang Vào Người Chương 10: Khó Đoán Mà Cũng Khó Buông Cô Gái Lánh Địch Vì Tuân Lệnh Thầy Chương 11: Xuống Tay Khắc Nghiệt Ê Chề Lăng Nhục Tiểu Hiệp Chẳng Hề Xót Thương Chương 12: Gian Nguy Nhưng Được Thoát Nạn Hổ Khưu May Mắn Gặp Hàng Thất Tiên Chương 13: Ma Cầm Mấy Tiếng Tình Tang Võ Đang Tam Kiếm Tương Tàn Khiếp Thay Chương 14: Thần Bút Lo Việc Chữa Thương Thất Tiên Hợp Lực, Chân Truyền Võ Công Chương 15: Sự Việc Diễn Biến Ly Kỳ Thù Sâu Đã Kết Mong Gì Yên Thân Chương 16: Lòng Tham Mờ Ám Lương Tri Phán Tiên Hành Động Kể Gì Bất Nhân Chương 17: Tiên Nhân Phong Hội Chính Tà Chuẩn Bị Xô Xát Thật Là Hãi Kinh Chương 18: Trước Mặt Cao Thủ Giang Hồ Hố Sâu Quỷ Sứ Bị Xô Hụt Giò Chương 19: Mạnh Yếu Chênh Lệch Thực Xa Bò Non Mà Chọc Cọp Già Mới Ghê Chương 20: Ma Cầm Tác Quái Ghê Thay Bạn Tình Mà Lại Thành Hai Kẻ Thù Chương 21: Quái Khách Vung Chưởng Thị Oai Hai Phe Tranh Chấp Dừng Tay Tức Thì Chương 22: Cân Nhắc Lợi Hại Đôi Đàng Đang Đêm Xâm Nhập Bắc Mang Hiểm Nghèo Chương 23: Chẳng Phân Phải Trái Trắng Đen Lên Đầu Sắt Nhọn Một Phen Thư Hùng Chương 24: Kim Đao Quyết Hạ Kẻ Thù Hỏa Phụng Thoát Chết Mặc Dù Trọng Thương Chương 25: Đôi Bên Cùng Đấu Nội Kình Tổ Sư Thi Thố Tài Tình Thần Công Chương 26: Tiếng Đàn Trầm Bổng Du Dương Cao Nhân Chém Giết Như Phường Ác Nhân Chương 27: Từ đây thì chẳng có THƠ Tự xem tự hiểu mình thời bó tay Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49