doc truyen luan hoi cung chua lhcc ebook prc download full

Luân Hồi Cung Chủ

Hoàn thành 111 Chương 2431 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thảm cảnh Hàn sơn trang Chương 2: Thiên Tàn Phủ Chương 3: Họa Trung Hữu Phúc Chương 4: Phò Nguy Cứu Khổ Chương 5: Kỳ Ngộ Chi Duyên Chương 6: Hồ Ly Mặt Ngọc Chương 7: Phút Giây cuối Cùng Chương 8: Thiếu Nữ Cùi Hủi Chương 9: Thiên Duyên Tiền Định Chương 10: Quần Hùng Tranh Đoạt Kỳ Trân Dị Bảo Chương 11: Quang Cảnh Bình Nguyên Chương 12: Oan Tình Khó Giải Chương 13: Đoạt Kỳ Lân Chí Bảo Chương 14: Vực Tử Thần Chương 15: Diệu Kế Chương 16: Giây Phút Nguy Hiểm Chương 17: Định Mệnh Đã An Bài Chương 18: Tử Sinh Hữu Mạng Chương 19: Địa Tiên Kỳ Thư Chương 20: Tối Hậu Thư Chương 21: Gã Đạo Sĩ Kỳ Dị Chương 22: Ly Hồn Khúc Chương 23: Tán Thần Khúc Chương 24: Ả Đàn Bà Bí Mật Chương 25: Máu Chương 26: Tái Xuất Giang Hồ Chương 27: Khốn Giữa Trùng Vây Chương 28: Tung Hoành Giữa Trùng Vây Chương 29: Dục Hoãn Cầu Mưu Chương 30: Vượt Trùng Vây Chương 31: Âm Thanh Quỷ Dị Chương 32: Ly Hồn Ngư Hương Chương 33: Lai Lịch Mơ Hồ Chương 34: Phụ Tử Chí Tình Chương 35: Lễ Đăng Quang Chương 36: Phút Hãi Hùng Chương 37: Nhi Nữ Tranh Hùng Chương 38: Nhân Vật Thần Bí Chương 39: Chánh Tà Khó Phân Chương 40: Thắng Bại Chỉ Một Đường Tơ Chương 41: Trên Đường Thiên Lý Chương 42: Tiếng Đàn Tỳ Bà Kỳ Diệu Chương 43: Trận Đấu Tửu Công Chương 44: Biến Động Bất Ngờ Chương 45: Bất Ngờ Lại Gặp Cố Nhân Chương 46: Giờ Phút Nghiêm Trọng Chương 47: Chỉ Một Đường Tơ Chương 48: Một Quá Khứ Đau Thương Chương 49: Hồng Nhan Tri Kỷ Chương 50: Sự Tích Ly Kỳ