doc truyen luan hoi cung chua lhcc truyen chu ebook prc download full

Luân Hồi Cung Chủ

Hoàn thành 111 Chương 6399 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thảm cảnh Hàn sơn trang Chương 2: Thiên Tàn Phủ Chương 3: Họa Trung Hữu Phúc Chương 4: Phò Nguy Cứu Khổ Chương 5: Kỳ Ngộ Chi Duyên Chương 6: Hồ Ly Mặt Ngọc Chương 7: Phút Giây cuối Cùng Chương 8: Thiếu Nữ Cùi Hủi Chương 9: Thiên Duyên Tiền Định Chương 10: Quần Hùng Tranh Đoạt Kỳ Trân Dị Bảo Chương 11: Quang Cảnh Bình Nguyên Chương 12: Oan Tình Khó Giải Chương 13: Đoạt Kỳ Lân Chí Bảo Chương 14: Vực Tử Thần Chương 15: Diệu Kế Chương 16: Giây Phút Nguy Hiểm Chương 17: Định Mệnh Đã An Bài Chương 18: Tử Sinh Hữu Mạng Chương 19: Địa Tiên Kỳ Thư Chương 20: Tối Hậu Thư Chương 21: Gã Đạo Sĩ Kỳ Dị Chương 22: Ly Hồn Khúc Chương 23: Tán Thần Khúc Chương 24: Ả Đàn Bà Bí Mật Chương 25: Máu Chương 26: Tái Xuất Giang Hồ Chương 27: Khốn Giữa Trùng Vây Chương 28: Tung Hoành Giữa Trùng Vây Chương 29: Dục Hoãn Cầu Mưu Chương 30: Vượt Trùng Vây Chương 31: Âm Thanh Quỷ Dị Chương 32: Ly Hồn Ngư Hương Chương 33: Lai Lịch Mơ Hồ Chương 34: Phụ Tử Chí Tình Chương 35: Lễ Đăng Quang Chương 36: Phút Hãi Hùng Chương 37: Nhi Nữ Tranh Hùng Chương 38: Nhân Vật Thần Bí Chương 39: Chánh Tà Khó Phân Chương 40: Thắng Bại Chỉ Một Đường Tơ Chương 41: Trên Đường Thiên Lý Chương 42: Tiếng Đàn Tỳ Bà Kỳ Diệu Chương 43: Trận Đấu Tửu Công Chương 44: Biến Động Bất Ngờ Chương 45: Bất Ngờ Lại Gặp Cố Nhân Chương 46: Giờ Phút Nghiêm Trọng Chương 47: Chỉ Một Đường Tơ Chương 48: Một Quá Khứ Đau Thương Chương 49: Hồng Nhan Tri Kỷ Chương 50: Sự Tích Ly Kỳ