truyen long phung bao thoa duyen lpbtd ebook prc download full

Long Phụng Bảo Thoa Duyên

Hoàn thành 52 Chương 711 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hồi 1 Chương 2: Tình thiên một đám mây u ám - Bạch minh thân thế ái tình sinh Chương 3: Lòng tốt không ngờ gây ngộ nhận - Nhẫn nhịn nào hay mộng thành không Chương 4: Tự có hùng tâm xây đại nghiệp - Một thân nhất kiếm đấu quần hào Chương 5: Vô địch thần tiên phùng địch thủ - Đa tình hồng phấn hỏi tình lang Chương 6: Dị nghị tranh nhau bầu thủ lãnh - Đồng thanh hưởng ứng cử ra ai Chương 7: Hải ngoại dị nhân gây dựng nghiệp - Trung Nguyên hào kiệt kết hùng minh Chương 8: Kiếm khí tung hoành cùng chế địch - Phương tâm hỗn loạn dậy nghi ngờ Chương 9: Mây tan trăng sáng chân tình hiện - Gưỡng vỡ trâm lìa hối chẳng nguôi Chương 10: Quần thoa mới biết giang hồ hiểm - Mỹ nữ anh tài chiến ác nhân Chương 11: Hận mình không phải thân nam tử - Đành phụ thâm tình mỹ nhân ân Chương 12: Tranh cãi gặp nhau như chẳng biết - Đa tình phút chốc hóa vô tình Chương 13: Phượng mờ loan khuất tình sao nỡ - Hổ đấu long tranh có được chi Chương 14: Thạch phá thiên kinh truyền tin dữ - May tan trăng rạng hiện chân tình Chương 15: Cái hiệp lâm chung di trọng thác - Anh hùng trúng phục gặp kiều oa Chương 16: Minh châu há dễ đầu hàng giặc - Bảo kiếm tung bay phá ải tình Chương 17: Hồ hải quyết lòng theo hiệp khách - Rừng hoang hổ thẹn với hồng nhan Chương 18: Tình thật lý gian hiềm khó tránh - Bên đường ngưng mắt hận càng thêm Chương 19: Râu kia cằm nọ sinh nghi vấn - Đồn thổi nghe qua ý tự thương Chương 20: Lòng muốn cầu duyên lời khó tỏ - Tương phùng vô ý hận thêm sâu Chương 21: Sao đành gió cuốn mây bay mãi - Rốt cuộc nhớ thương xót dạ tình Chương 22: Cái bang vấn tội kinh hiệp khách - Ma nữ hung hăng cứu ái đồ Chương 23: Bạn khách phiêu bồng mình lạc lõng - Kinh hoa nghiêng ngả chuyện đôi tình Chương 24: Lợi danh mê hoặc thôi bằng hữu - Họa sát ngay bên tối xót thương Chương 25: Mưu gian kế độc quân nham hiểm - Trung nghĩa khó toàn khổ tướng quân Chương 26: Anh hùng hội nổi cơn binh biến - Luận võ trường nhận lại ngọc nhân Chương 27: Giả Phượng hư Hoàng cười chẳng dứt - Chân tâm thật ý giải nghi ngờ Chương 28: Thiết chưởng diệt cừu tâm đại khoái - Kim chương truyền chỉ chuyện ly kỳ Chương 29: Công chúa phi xa truyền thánh chỉ - Tướng quân tặng mã trợ anh hào Chương 30: Giai tế khó cầu bi hiệp nữ - Nhu tình nhầm gửi bỏ quê hương Chương 31: Xú diện từ tâm thành bạn quý - Lời ngon kế độc lưới vây giăng Chương 32: Ý muốn Ngưu Lang theo Chức Nữ - Lòng mơ vương đế phụ hồng nhan Chương 33: Phá vỡ mưu gian hay quỷ mị - Kinh qua hoạn nạn rõ chân tình Chương 34: Cổ bảo phục binh khai chiến mạc - Hoang sơn trượng nghĩa cứu ma đầu Chương 35: Cứu mệnh dược thành thôi mệnh dược - Vô Tình Kiếm ngộ hữu tình nhân Chương 36: Lấy ái thay cừu lòng hiệp sĩ - Đổi ân thành oán dạ gian hung Chương 37: May có sư huynh qua phá trận - Tạm bắt chủ mưu hí ma đầu Chương 38: Diệu kế trừ hung trợ tình lữ - Một lòng kháng địch giúp nguyên nhung Chương 39: Hiệp nghĩa có lòng tha bại khấu - Nữ ma chưởng lực hãi phàm phu Chương 40: Dị quốc hung binh thương đại tướng - Núi hoang phục giáp khốn anh hào Chương 41: Phá trận huy đao thương nhược nữ - Đằng không phi tác cứu anh hào Chương 42: Hàn hải cát bay chôn cựu oán - Không sơn mưa bụi dệt tân sầu Chương 43: Khó tỏ ân cừu lòng hỗn loạn - Chưa hay thiện ác lắm lời gian Chương 44: Đáng tiếc tông sư thiên vị lệch - Giận vung bảo kiếm diệt tà ma Chương 45: Tráo trở lọc lừa thay hắc bạch - Giấu tay ném đá hại anh hào Chương 46: Thị phi thật giả nên phân biện - Bạn địch ân cừu mãi ngẩn ngơ Chương 47: Song hiệp bị cầm phùng cựu hữu - Quần hùng tụ hội định tân minh Chương 48: Kiếm vung hại bạn người xa lánh - Cờ dựng cơ đồ bỗng chốc không Chương 49: Tai họa nhiều lần gặp ma nữ - Tử sinh trọn kiếp với tình lang Chương 50: Trời đất bao la ai tác chủ - Mênh mang ân oán lại từ đây