doc truyen long phu lp truyen chu ebook prc download full

Long Phù
Long Phù

Long Phù

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 1154 Chương 380248 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Mặt đất bao la, tương lai biến đổi, trong hỗn loạn, long xà cùng nổi lên, ai là chân long, ai lại là mãng xà?

Hoặc là thiên địa chúng sinh, đều có thể thành rồng?

Triều đình, giang hồ môn phái, thế ngoại tiên đạo, ngàn năm thế gia, Man tộc, Ma Thần, yêu tộc, thượng cổ Vu Đạo, trăm ngàn thế lực, dây dưa cùng nhau, nhân duyên tế hội.

Sách mới cảm nghĩ Tự Chương Chương 1: Đại Vĩnh Vương Triêu Chương 02: Hà Vi Thiên Tử? Chương 03: Hùng lang đại lực Chương 4: Miệng vàng lời ngọc Chương 5: Đại mãng chi lực ☜♥☞ º°” ˜`” °º☜Chương 06: Hổ lang đan☞ º°” ˜`” °☜♥☞ Chương 7: Thiên tử phong Thần Chương 8: Nhật Nguyệt Đồng Huy Chương 9: Kênh đào Chương 10: Đại trí giả ngu Chương 11: Sinh Tử Cửu Chuyển Chương 12: Lôi Điện Chương 13: Long Kiếm Đảo Chương 14: Đạo Cảnh nữ tử Chương 15: Môn khách Chương 16: Nhật Nguyệt Biến Chương 17: Cự Linh Thần huyết mạch Chương 18: Trần quốc công Chương 19: Bách Kiếp Kim Đan Chương 20: Hiển lộ tất cả thần thông Chương 21: Dời sông lấp biển Chương 22: Tà Thần hiến tế Chương 23: Bái Nguyệt đoạt giải nhất Chương 24: Chỉnh đốn phủ đệ Chương 25: Vô Cực Thiên Thư Chương 26: Hóa thành tế đàn Chương 27: Hoàng gia thư khố Chương 28: Ngồi chung một thuyền Chương 29: Qua lại trao đổi Chương 30: Tao ngộ tập kích Chương 31: Hắc Sát Biên Bức Chương 32: Đẩy lùi Ma đầu Chương 33: Cự Thạch Hầu Chương 34: Tam hoàng tử Chương 35: Như trẫm đích thân tới Chương 36: Long Cốt kiếm Chương 37: Nhật Nguyệt Sát Chương 38: Các phe phản ứng Chương 39: Hiến Triều di dân Chương 40: Thâm nhập hang hổ Chương 41: Hàng Ma Chi Nhận Chương 42: Thần miếu nhà kho Chương 43: Cướp hết sạch Chương 44: Cao thủ chân chính Chương 45: Thành lập thành viên nòng cốt Chương 46: Thiên Long Tụ Linh Kỳ Chương 47: Lực địch ngàn quân Chương 48: Võ công tiến nhanh