doc truyen long huyet chien than lhct truyen chu ebook prc download full

Chương 1635: Thôn Hồn Thánh Chủ Chương 1636: Nguyên Thủy đồng tháp Chương 1637: Thứ hai Tổ Long truyền thừa Chương 1638: Tổ Hỏa phong bạo Chương 1639: Nguyên Thủy một kích Chương 1640: Linh hồn khống chế Chương 1641: Bốn Đại Thánh Chủ Chương 1642: Thái Hư Trụ Long viên mãn Chương 1643: Vĩnh Hằng thời gian chi châm Chương 1644: Đột nhiên xuất hiện Chương 1645: Thời gian nghịch loạn trụ Chương 1646: Tận thế cảnh tượng Chương 1647: Tiểu Lang thức tỉnh Chương 1648: Cửu Hỏa Luyện Nhật phong ấn Chương 1649: Thánh Chủ bỏ trốn Chương 1650: Linh hồn ký sinh Chương 1651: Vạn giới đồng thanh Chương 1652: Nguyên Thủy Tê Thiên Chương 1653: Tiểu Lang trở về Chương 1654: Thừa thắng xông lên Chương 1655: Chung kết Chương 1656: Vạn giới thông đạo Chương 1657: Yêu Ma Thánh Chủ Chương 1658: Vĩnh Hằng Nguyên Thủy sát kiếp Chương 1659: Thập nhị phân thân Chương 1660: Tam cực thiên Vĩnh Hằng Chi Kiếm Chương 1661: Nguyên Thủy một kích Chương 1662: Yêu Ma Tam Sát Chương 1663: Hỗn Độn Thôn Thiên Long Chương 1664: Màu trắng Long Ngọc Chương 1665: Quần long Phệ Thiên Chương 1666: Tuyệt vọng thời khắc Chương 1667: Cướp đoạt Long Ngọc Chương 1668: Khởi Nguyên Thiên Long Chương 1669: Dung hợp Chương 1670: Linh hồn siêu độ Chương 1671: Đại kết cục (thượng) Chương 1672: Đại kết cục (hạ)

Long Huyết Chiến Thần
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tác giả: Phong Thanh Dương Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 3726 Chương 3850672 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: