doc truyen long huyet chien than lhct truyen chu ebook prc download full

Chương 151: Địa Đan Cảnh! Chương 152: Cấp hai Lôi Diễm Chiến Thể! Chương 153: Linh Ma Kiếm Chỉ! Chương 154: Kỳ thiên đường! Chương 155: Cửu Ma Sơn! Chương 156: Cổ Phách Thiên! Chương 157: Sở Thiên Hùng! Chương 158: Huyền Tiêu đại nhân Chương 159: Doãn Mộng Dao! Chương 160: Độc thú! Chương 161: Hỏa luyện tinh quyền! Chương 162: Tiến quân Vạn Xà Quật! Chương 163: U Minh bò cạp độc! Chương 164: Vạn Xà Quật! Chương 165: Phúc hải ấn! Chương 166: Nguy cấp thời khắc! Chương 167: Ta muốn cứu ngươi Chương 168: Ngươi người này thật đậu Chương 169: Địa giai siêu cấp thần binh! Chương 170: Đến Sinh Tử Quật! Chương 171: 400 ngàn thần ngọc! Chương 172: Sinh Tử Ma Quật Chương 173: Chiến đấu Sở Vân Hi! Chương 174: Phong Quyển Tàn Vân chỉ Chương 175: Gọi ta ba tiếng gia gia Chương 176: Cổ Thành chiến Doãn Mộng Dao Chương 177: Chiến đấu Kim Thánh Ân Chương 178: Khiếp sợ toàn trường Chương 179: Tấn thân nội tộc Chương 180: Liễu Lam mất tích Chương 181: Hợp lực chém giết! Chương 182: Sấm sét phù! Chương 183: Vân Vụ Tiên Tử Chương 184: Bị vạch trần! Chương 185: Đùng đùng đùng đùng Chương 186: Nghĩa phụ Chương 187: Thần bí Long ngọc động tĩnh Chương 188: Thanh Long Chiến Kích tư cách chiến Chương 189: Chân Long Cửu Thiểm Chương 190: Thanh Minh hồn quả Chương 191: Chân Long Cửu Thiểm hiển uy Chương 192: Hắc động tuyền qua Chương 193: Toái Tinh vực Chương 194: Mê võ nghệ Nam Cung Thành Chương 195: Thiên tài trở về Chương 196: Âm Dương Thiên Hà Chương 197: Đông Phương Thiên Tuyền Chương 198: Tin tức tốt tin tức xấu Chương 199: Giết tới Bắc Đường gia Chương 200: Âm Phong Độc Ma Chưởng

Long Huyết Chiến Thần
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tác giả: Phong Thanh Dương Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 3726 Chương 3897996 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: