doc truyen long huyet chien than lhct truyen chu ebook prc download full

Chương 101: Được mùa lớn! Chương 102: Liễu Nguyên Chương 103: Thiên Vũ Điện Chương 104: Sở Vân Dao Chương 105: Giáo huấn! Chương 106: Quy Nguyên thần hiệu Chương 107: Lôi diễm võ giả! Chương 108: Xích Viêm Kim Nghê Thú! Chương 109: Nhân Đan Cảnh tiểu thành! Chương 110: Thực Tâm Ma Thú! Chương 111: Chu Tước chính pháp! Chương 112: Thái Thanh Kiếm Đạo Chương 113: Tâm cơ Chương 114: Chu Tước ấn ký Chương 115: Ma Dương Quán Địa Chương 116: Đông Phương Thiên Vũ Chương 117: Huyền giai Thú Hồn Chương 118: Nội tộc chọn lựa chiến! Chương 119: tin tức xấu! Chương 120: Sấm sét giữa trời quang Chương 121: Gặp thiên khiển Chương 122: Xích Huyết Lệnh! Chương 123: Xích Huyết Ma Cung! Chương 124: Xích Huyết giáo chủ! Chương 125: Thành dưới đất Chương 126: Huyền Âm thân thể Chương 127: hắn là Long Thần? Chương 128: Huyết Ảnh bộ Chương 129: Thôn Phệ Huyết Giới! Chương 130: Đánh giết Xích Huyết giáo chủ! Chương 131: Bắc Đường Mặc Chương 132: Cổ quái nam tử Chương 133: Tắm không đóng cửa Chương 134: Kim tộc! Chương 135: Ngũ đại chí bảo thần binh Chương 136: Cự ma Bạo Hùng! Chương 137: Súc sinh này điên rồi Chương 138: Hồn thảo! Chương 139: Long phượng chi tranh! Chương 140: Thôn Phệ Huyết Giới phát uy! Chương 141: Kinh hỉ lớn! Chương 142: Thanh tộc thiên tài số một! Chương 143: Phong Vân kiếp chỉ! Chương 144: Cắt đứt! Chương 145: Liễu Lam tình sử Chương 146: Kim Thánh Ân Chương 147: Yêu huyết tinh phách Chương 148: Ta đối với ngươi rất thất vọng Chương 149: Kiêu ngạo nam tử Chương 150: Linh Thanh tai hoạ ngầm!

Long Huyết Chiến Thần
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tác giả: Phong Thanh Dương Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 3726 Chương 3897996 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: