doc truyen long huyet chien than lhct truyen chu ebook prc download full

Chương 51: Thần bí thiết bài! Chương 52: Long chi vảy ngược! Chương 53: Diễn Thần Quả xuất thế! Chương 54: Bắt ngươi đầu chó! Chương 55: Nhất Chỉ Động Thiên Địa! Chương 56: Huyết Nguyên Tử! Chương 57: Hồi Mộng Tiên kiếm quyết Chương 58: Bát đại hộ pháp! Chương 59: Long Mạch Cảnh đệ bát trọng! Chương 60: Hết thảy phải chết! Chương 61: Mê Huyễn Thất Sát Kiếm! Chương 62: Thiên chi kiêu tử! Chương 63: Xích huyết thánh giáo Chương 64: Hành trình Chương 65: Thập đại Vệ thành Chương 66: Cướp đoạt! Chương 67: Huyền giai chiến kỹ! Chương 68: Phần Thiên Ma Dương Quyền! Chương 69: Thanh tộc! Chương 70: Thần Hi Thương Minh Chương 71: Cương Thiết Khôi Lỗi! Chương 72: Cuồng giết! Chương 73: Vân Linh thảo! Chương 74: Chiến đấu! Chương 75: Chư Thiên Sinh Tử Luân! Chương 76: chấp sự đại nhân! Chương 77: Linh Vũ thành Chương 78: Tiểu Càn Khôn thế giới Chương 79: Cửu Thiên Du Long Bộ Chương 80: Đầu ngón tay ấm áp Chương 81: Dựng Linh Quả Thực Chương 82: Kiểm tra viên Chương 83: Liệt Phong Thần Bằng Chương 84: Chậm đã Chương 85: Huyền giai yêu thú thi thể Chương 86: Thần Đan Cảnh! Chương 87: Mồi nhử Chương 88: Xung đột! Chương 89: Thiên thạch cự quyền! Chương 90: Đánh giết Thạch hộ pháp! Chương 91: Chiến đấu Hoàng Phi Dương! Chương 92: Xích Huyết chân tướng Chương 93: Uyển Nhi Chương 94: Thiên Vũ Cảnh thí luyện! Chương 95: Dịch Bảo Các Chương 96: Quy Nguyên quả hạch Chương 97: Sinh Mệnh chiến kỹ! Chương 98: Lôi Diễm Tinh! Chương 99: Dung hợp! Chương 100: Lôi Diễm Chiến Thể!

Long Huyết Chiến Thần
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tác giả: Phong Thanh Dương Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 3726 Chương 3897353 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: