doc truyen long ho phong van lhpv ebook prc download full

Long Hổ Phong Vân

Hoàn thành 99 Chương 2412 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bạch Ngọc Mỹ Nhân Chương 2: Mây trôi mặt biển Chương 3: Thiên Nhất Thần Thủy Chương 4: Một trăm mười ba Chương 5: Ba mươi vạn lượng Chương 6: Nhất Điểm Hồng Chương 7: Một việc trên sức Chương 8: Trăng sáng gió lành Chương 9: Tai họa và mỹ nhân Chương 10: Bóng chim tăm cá Chương 11: Canh bạc phi thường Chương 12: Độc bá võ lâm Chương 13: Bạch Ngọc Ma Cái Chương 14: Tróc Hồn Như Ý Câu Chương 15: Một bức thư tình Chương 16: Diệu Tăng Vô Hoa Chương 17: Thiên Phong Thập Tứ Lang Chương 18: Kẻ chết sống dậy Chương 19: Một nước cờ cao Chương 20: Hé dần bí mật Chương 21: Khuôn mặt mỹ nhân Chương 22: Phơi bày mặt thật Chương 23: Huynh đệ tương tàn Chương 24: Đuổi theo hung thủ Chương 25: Thiên Phong đại sư Chương 26: Pháp luật trang nghiêm Chương 27: Tự đền tội chết Chương 28: Bạn xưa đất lạ Chương 29: Nhân gia phú quí Chương 30: Không thể cao hơn Chương 31: Đường về Đại Qua Bích Chương 32: Phong quang sa mạc Chương 33: Cứu nhân, nhân trả oán Chương 34: Cực Lạc Tinh Chương 35: Lục Châu hoang mạc Chương 36: Tỳ Bà công chúa Chương 37: Quy Tư quốc vương Chương 38: Cao xanh xuống phước Chương 39: Dây tự đáy lòng Chương 40: Hộ giá quá chậm Chương 41: Phong vân sa mạc Chương 42: Phúc từ đâu đến Chương 43: Máu nhuộm động phòng Chương 44: Mưu thâm kế độc Chương 45: Mến tiếc chân tài Chương 46: Long hổ phong vân - Hồi 45 Chương 47: Thuyền trên sa mạc Chương 48: Bám như đỉa đói Chương 49: Chết vì tri kỷ Chương 50: Rượu say, việc hỏng