doc truyen long ho phong van lhpv truyen chu ebook prc download full

Long Hổ Phong Vân

Hoàn thành 99 Chương 4907 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bạch Ngọc Mỹ Nhân Chương 2: Mây trôi mặt biển Chương 3: Thiên Nhất Thần Thủy Chương 4: Một trăm mười ba Chương 5: Ba mươi vạn lượng Chương 6: Nhất Điểm Hồng Chương 7: Một việc trên sức Chương 8: Trăng sáng gió lành Chương 9: Tai họa và mỹ nhân Chương 10: Bóng chim tăm cá Chương 11: Canh bạc phi thường Chương 12: Độc bá võ lâm Chương 13: Bạch Ngọc Ma Cái Chương 14: Tróc Hồn Như Ý Câu Chương 15: Một bức thư tình Chương 16: Diệu Tăng Vô Hoa Chương 17: Thiên Phong Thập Tứ Lang Chương 18: Kẻ chết sống dậy Chương 19: Một nước cờ cao Chương 20: Hé dần bí mật Chương 21: Khuôn mặt mỹ nhân Chương 22: Phơi bày mặt thật Chương 23: Huynh đệ tương tàn Chương 24: Đuổi theo hung thủ Chương 25: Thiên Phong đại sư Chương 26: Pháp luật trang nghiêm Chương 27: Tự đền tội chết Chương 28: Bạn xưa đất lạ Chương 29: Nhân gia phú quí Chương 30: Không thể cao hơn Chương 31: Đường về Đại Qua Bích Chương 32: Phong quang sa mạc Chương 33: Cứu nhân, nhân trả oán Chương 34: Cực Lạc Tinh Chương 35: Lục Châu hoang mạc Chương 36: Tỳ Bà công chúa Chương 37: Quy Tư quốc vương Chương 38: Cao xanh xuống phước Chương 39: Dây tự đáy lòng Chương 40: Hộ giá quá chậm Chương 41: Phong vân sa mạc Chương 42: Phúc từ đâu đến Chương 43: Máu nhuộm động phòng Chương 44: Mưu thâm kế độc Chương 45: Mến tiếc chân tài Chương 46: Long hổ phong vân - Hồi 45 Chương 47: Thuyền trên sa mạc Chương 48: Bám như đỉa đói Chương 49: Chết vì tri kỷ Chương 50: Rượu say, việc hỏng