doc truyen loi than lang quan ltlq ebook prc download full

Lôi Thần Lang Quân

Hoàn thành 66 Chương 1458 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bí mật về ngôi mộ Lan Phi Chương 2: Lệnh Cắt Tai Kỳ Dị Chương 3: Đêm Động Phòng Phò Mã, Công Nương Đều Mất Tích Chương 4: Tập Hiền Trang Phò Mã Bị Bao Vây Chương 5: Bức Họa Đồ Kỳ Dị Trên Mai Rùa Chương 6: Bày Trận Ngũ Hành, Công Nương Thoát Nạn Chương 7: Tiên Tử Chưa Quên Lòng Háo Thắng Chương 8: Bước Đường Đầu Lôi Chưởng Ra Oai Chương 9: Cuộc Quyết Chiến Trong Hang Núi Chương 10: Một Mối Tình Éo Le Thoát Tục Chương 11: Biệt Huỳnh Long, Tiên Tử Lộ Chân Tình Chương 12: Mưu Đoạt Bảo Vật, Thiếu Niên Ra Kỳ Thế Chương 13: Trúng Lôi Chưởng, Thiếu Giáo Chủ Bỏ Mình Chương 14: Phan Phò Mã Nổi Tiếng Lôi Thần Chương 15: Đàn Sáo Đưa Người Vào Cõi Mộng Chương 16: Lăng Tẩm Lan Phi, Một Công Trình Bí Mật Chương 17: Ông Già Áo Xám Là Ai? Chương 18: Trong Động Phủ Ép Duyên Cầm Sắc Chương 19: Phan Thiếu Hiệp Điều Tra Cưu Khuất Chương 20: Ấn Vô Tình Chương 21: Dùng Ngụy Kế Đưa Về Cố Thổ Chương 22: Hắc Y Nữ Đả Thương Hào Kiệt Chương 23: Rửa Hờn Bắt Quỷ Vương Phải Bò Lê Chương 24: Trá Bạo Bệnh Thi Hành Quỷ Kế Chương 25: Nhìn Hiền Điệt Thúc Thúc Đau Lòng Chương 26: Trong Hang Thẳm Véo Von Tiếng Sáo Chương 27: Điện Tuyệt Long, Phu Nhân Dạy Chưởng Chương 28: Nghe Kinh Báu Thần Quân Hối Hận Chương 29: Cuộc Ác Đấu Trong Quán Rượu Chương 30: Núi Lạc Hiền Lại Gặp Tĩnh Hoa Chương 31: Khe Lạc Hiền Phụ Tử Trùng Phùng Chương 32: Thiên Đình Sứ Giả Chương 33: Núi Diệu Phong Máu Đổ Chan Hòa Chương 34: Phan Thịnh Đại Náo Khánh Vân Tiêu Chương 35: Ai Là Thủ Phạm? Chương 36: La Hạo Bại Lộ Chân Tướng Chương 37: Miếu Dược Vương Hào Kiệt Lâm Nguy Chương 38: Vào Thế Trận Phan Tịnh Bị Khốn Chương 39: Lão Già Bí Mật Là Ai? Chương 40: Theo Ác Ôn, Thầy Chẳng Nhận Trò Chương 41: Bắc Mang Thần Bà Chương 42: Nữ Lang Áo Trắng Bại Lộ Chân Tướng Chương 43: Vô Danh Lão Truyền Thụ Võ Công Chương 44: Khe Lạc Hiền Phan Tịnh Vâng Lệnh Chương 45: Vân Sơn Tứ Tử Chương 46: Xót Ân Sư Thiếu Hiệp Khóc Ròng Chương 47: Vùng Hoang Dã Chương 48: Trúng Lá Độc Mai Nhi Bỏ Mạng Chương 49: Trên Xe Ngựa Chương 50: Thất Tuyệt Giáo Chủ Hồi Đầu Chịu Tội