doc truyen loi than lang quan ltlq truyen chu ebook prc download full

Lôi Thần Lang Quân

Hoàn thành 66 Chương 3154 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bí mật về ngôi mộ Lan Phi Chương 2: Lệnh Cắt Tai Kỳ Dị Chương 3: Đêm Động Phòng Phò Mã, Công Nương Đều Mất Tích Chương 4: Tập Hiền Trang Phò Mã Bị Bao Vây Chương 5: Bức Họa Đồ Kỳ Dị Trên Mai Rùa Chương 6: Bày Trận Ngũ Hành, Công Nương Thoát Nạn Chương 7: Tiên Tử Chưa Quên Lòng Háo Thắng Chương 8: Bước Đường Đầu Lôi Chưởng Ra Oai Chương 9: Cuộc Quyết Chiến Trong Hang Núi Chương 10: Một Mối Tình Éo Le Thoát Tục Chương 11: Biệt Huỳnh Long, Tiên Tử Lộ Chân Tình Chương 12: Mưu Đoạt Bảo Vật, Thiếu Niên Ra Kỳ Thế Chương 13: Trúng Lôi Chưởng, Thiếu Giáo Chủ Bỏ Mình Chương 14: Phan Phò Mã Nổi Tiếng Lôi Thần Chương 15: Đàn Sáo Đưa Người Vào Cõi Mộng Chương 16: Lăng Tẩm Lan Phi, Một Công Trình Bí Mật Chương 17: Ông Già Áo Xám Là Ai? Chương 18: Trong Động Phủ Ép Duyên Cầm Sắc Chương 19: Phan Thiếu Hiệp Điều Tra Cưu Khuất Chương 20: Ấn Vô Tình Chương 21: Dùng Ngụy Kế Đưa Về Cố Thổ Chương 22: Hắc Y Nữ Đả Thương Hào Kiệt Chương 23: Rửa Hờn Bắt Quỷ Vương Phải Bò Lê Chương 24: Trá Bạo Bệnh Thi Hành Quỷ Kế Chương 25: Nhìn Hiền Điệt Thúc Thúc Đau Lòng Chương 26: Trong Hang Thẳm Véo Von Tiếng Sáo Chương 27: Điện Tuyệt Long, Phu Nhân Dạy Chưởng Chương 28: Nghe Kinh Báu Thần Quân Hối Hận Chương 29: Cuộc Ác Đấu Trong Quán Rượu Chương 30: Núi Lạc Hiền Lại Gặp Tĩnh Hoa Chương 31: Khe Lạc Hiền Phụ Tử Trùng Phùng Chương 32: Thiên Đình Sứ Giả Chương 33: Núi Diệu Phong Máu Đổ Chan Hòa Chương 34: Phan Thịnh Đại Náo Khánh Vân Tiêu Chương 35: Ai Là Thủ Phạm? Chương 36: La Hạo Bại Lộ Chân Tướng Chương 37: Miếu Dược Vương Hào Kiệt Lâm Nguy Chương 38: Vào Thế Trận Phan Tịnh Bị Khốn Chương 39: Lão Già Bí Mật Là Ai? Chương 40: Theo Ác Ôn, Thầy Chẳng Nhận Trò Chương 41: Bắc Mang Thần Bà Chương 42: Nữ Lang Áo Trắng Bại Lộ Chân Tướng Chương 43: Vô Danh Lão Truyền Thụ Võ Công Chương 44: Khe Lạc Hiền Phan Tịnh Vâng Lệnh Chương 45: Vân Sơn Tứ Tử Chương 46: Xót Ân Sư Thiếu Hiệp Khóc Ròng Chương 47: Vùng Hoang Dã Chương 48: Trúng Lá Độc Mai Nhi Bỏ Mạng Chương 49: Trên Xe Ngựa Chương 50: Thất Tuyệt Giáo Chủ Hồi Đầu Chịu Tội