doc truyen loi am ma cong lamc truyen chu ebook prc download full

Lôi Âm Ma Công

Hoàn thành 62 Chương 2222 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Cuồng sinh Chương 2: Lão quái Chương 3: Nhất điểm nhị phân Chương 4: Tiểu Quân, Tiểu Linh Chương 5: Tử Kiếm Thường Nhẫn Chương 6: Nhục thân chỉnh kiếm Chương 7: Cái chết của Đỗ Hạo Thiên Chương 8: Thúy Ngân Đài Chương 9: Ngụy kế, xảo ngôn Chương 10: Nặng tình nợ kiếm Chương 11: Hành tung bất định Chương 12: Lâu thuyền, Vân tửu, Lạc kiếm Chương 13: Trong Bách Tửu lầu Chương 14: Độc Vương Tây Môn Báu Chương 15: Lưỡng chiêu tâm loan Chương 16: Trở lại Lâu thuyền Chương 17: Trao chiêu hủy kiếm Chương 18: Máu nhuộm giang hồ Chương 19: Sát Kiếm Ma Nân Ngại Tử Đột Quyết Chương 20: Chuyện lạ tại Quỷ sơn Chương 21: Tình nhi nữ ngạo trượng phu Chương 22: Gian ý nặng tình Chương 23: Rồng mắc cạn, tôm lờn mặt Chương 24: Ép duyên chọn rể Chương 25: Lụy tình Chương 26: Xảo ngôn quỷ kế Chương 27: Huyết kiếm náo quần hào Chương 28: Đổi kiếm chuẩn chiêu Chương 29: Điểm tử chập chờn Chương 30: Kỳ ngộ trên Quỷ Đầu sơn Chương 31: Cái chết của sát kiếm Chương 32: Lụy tình biến nhân Chương 33: Nhục chí tàn nhân Chương 34: Đối mặt Chương 35: Đường đến bí cung Chương 36: Xảo ngôn lụy người Chương 37: Giọt nước tràn ly Chương 38: Giai nhân trong tuyệt địa Chương 39: Đối mặt anh thư Chương 40: Kim cung uất hận Chương 41: Hí trường Chương 42: Thảm trường Chương 43: Thử Đan sa Chương 44: Dĩ vãng phù du Chương 45: Thay người đánh chó Chương 46: Hí ngôn tự nhục, Mặt phấn tâm xà Chương 47: Quỷ kế khai cung Chương 48: Sinh tử bất nhất Chương 49: Lôi Âm Thần Chương 50: Tình ly biệt, nợ giang hồ