doc truyen loi am ma cong lamc ebook prc download full

Lôi Âm Ma Công

Hoàn thành 62 Chương 1083 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Cuồng sinh Chương 2: Lão quái Chương 3: Nhất điểm nhị phân Chương 4: Tiểu Quân, Tiểu Linh Chương 5: Tử Kiếm Thường Nhẫn Chương 6: Nhục thân chỉnh kiếm Chương 7: Cái chết của Đỗ Hạo Thiên Chương 8: Thúy Ngân Đài Chương 9: Ngụy kế, xảo ngôn Chương 10: Nặng tình nợ kiếm Chương 11: Hành tung bất định Chương 12: Lâu thuyền, Vân tửu, Lạc kiếm Chương 13: Trong Bách Tửu lầu Chương 14: Độc Vương Tây Môn Báu Chương 15: Lưỡng chiêu tâm loan Chương 16: Trở lại Lâu thuyền Chương 17: Trao chiêu hủy kiếm Chương 18: Máu nhuộm giang hồ Chương 19: Sát Kiếm Ma Nân Ngại Tử Đột Quyết Chương 20: Chuyện lạ tại Quỷ sơn Chương 21: Tình nhi nữ ngạo trượng phu Chương 22: Gian ý nặng tình Chương 23: Rồng mắc cạn, tôm lờn mặt Chương 24: Ép duyên chọn rể Chương 25: Lụy tình Chương 26: Xảo ngôn quỷ kế Chương 27: Huyết kiếm náo quần hào Chương 28: Đổi kiếm chuẩn chiêu Chương 29: Điểm tử chập chờn Chương 30: Kỳ ngộ trên Quỷ Đầu sơn Chương 31: Cái chết của sát kiếm Chương 32: Lụy tình biến nhân Chương 33: Nhục chí tàn nhân Chương 34: Đối mặt Chương 35: Đường đến bí cung Chương 36: Xảo ngôn lụy người Chương 37: Giọt nước tràn ly Chương 38: Giai nhân trong tuyệt địa Chương 39: Đối mặt anh thư Chương 40: Kim cung uất hận Chương 41: Hí trường Chương 42: Thảm trường Chương 43: Thử Đan sa Chương 44: Dĩ vãng phù du Chương 45: Thay người đánh chó Chương 46: Hí ngôn tự nhục, Mặt phấn tâm xà Chương 47: Quỷ kế khai cung Chương 48: Sinh tử bất nhất Chương 49: Lôi Âm Thần Chương 50: Tình ly biệt, nợ giang hồ