doc truyen loc dinh ky ldk truyen chu ebook prc download full

Lộc Đỉnh Ký

Hoàn thành 248 Chương 146813 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Lộc Đỉnh ký hay Lộc Đỉnh Công là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Kim Dung.

Câu chuyện xoay quanh một nhân vật chính có hình ảnh pha trộn giữa tốt xấu, thiện ác, đồng thời trọng tình nghĩa bạn bè, có chí hiến thân vì nước nhưng cũng tiểu nhân gian xảo, mưu mô thủ đoạn, sẵn sàng hại bạn khi cần bảo vệ lợi ích của mình tên gọi Vi Tiểu Bảo.

Hồi 1: Chốn phồn hoa bạo khách lần vào Hồi 2: Nghe tiếng khóc cường địch mắc mưu Hồi 3: Ba hảo hán đại chiến quan binh Hồi 4: Vi Tiểu Bảo dùng mưu khích tướng Hồi 5: Có bản lãnh mới là tay hào kiệt Hồi 6: Đồng Giác quá giang, hỏa tiễn xạ tượng Hồi 7: Trong tửu quán Vi, Mao bị bắt Hồi 8: Uống nhiều thuốc Hải Công hư mắt Hồi 9: Vi Tiểu Bảo lừng danh đánh bạc Hồi 10: Hết đánh bạc lại đánh đô vật Hồi 11: Hải Lão Công mưu đồ đánh cắp Ngự Thư Hồi 12: Vi Tiểu Bảo dò la Hải Lão Hồi 13: Tiểu hào kiệt thám thính thư phòng Hồi 14: Tiểu Huyền Tử bại lộ hành tung Hồi 15: Vua Khang Hy quyết chí trị quyền thần Hồi 16: Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ Hồi 17: Tiểu anh hùng cứu Giá bắt cường thần Hồi 18: Phủ Thiếu Bảo điều tra Kinh Phật Hồi 19: Sách Ngạch Đồ bàn cách chia tiền Hồi 20: Sợ lộ tẩy Vi Tiểu Bảo kinh hồn Hồi 21: Người trên núi Ngũ Đài liên quan đến Thái Hậu Hồi 22: Âm mưu kỳ bí chốn Hoàng Cung Hồi 23: Cuộc đấu kinh hồn giữa kẻ mù người sáng Hồi 24: Vi Tiểu Bảo trổ tài ứng biến Hồi 25: Khang Thân Vương trao tặng thần câu Hồi 26: Trong nhà lao Ngạo Bái vong thân Hồi 27: Thanh Mộc Đường quần hùng tế điện Hồi 28: Hai phe Qua Lý tranh Hương Chủ Hồi 29: Vi Tiểu Bảo chơi Khâm Đại Hán Hồi 30: Vi Tiểu Bảo vào Thiên Địa Hội Hồi 31: Vi Tiểu Bảo nối ngôi Hương chủ Hồi 32: Trần Cận Nam dặn dò kế hoạch Hồi 33: Trong quán Trà Đồng Hội đưa tin Hồi 34: Tiểu Hương Chủ trá hình Hương Chủ Hồi 35: Xót huynh trưởng nhị hiệp khóc ròng Hồi 36: Bất đồng chính kiến, đang bạn ra thù Hồi 37: Hồi Xuân Đường phát sinh đại biến Hồi 38: Tiền Lão Bản bày mưu giấu Quận Chúa Hồi 39: Vi Tiểu Bảo lần mò huyệt đạo Hồi 40: Tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường Hồi 41: Điểm đầu tóc để coi bản lãnh Hồi 42: Tề Nguyên Khải trổ tài thần võ Hồi 43: Bình tây Vương hiệu lệnh nghiêm minh Hồi 44: Trôm kinh rồi bị phỏng tay trên Hồi 45: Vi Tiểu Bảo giằng co Quận Chúa Hồi 46: Trong Hoàng Cung xảy biến lúc canh khuya Hồi 47: Tiểu Công Công giỡn cợt giai nhân Hồi 48: Vi Tiểu Bảo ba phen gặp nạn Hồi 49: Công Công chết vì tham bạc Hồi 50: Hóa cốt miên chưởng đã thương Tiểu Bảo