doc truyen loan thanh lt truyen chu ebook prc download full

Loạn Thanh
Loạn Thanh

Loạn Thanh

Tác giả: Thanh Ngọc Sư Tử Thể loại: Lịch Sử Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 116 Chương 13719 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Năm đó, Ý quý phi phong hoa tuyệt đại, túc phòng chính quyền thế chói chang, Hồng Tú Toàn bình yên đả tọa, Viên Minh Viên xích diễm che trời.

Năm đó, Hồ Lâm Dực dốc hết tâm huyết, từng quốc phiên bách chiến gian nan, tả Tông Đường anh hùng dối gạt người, Lý Hồng Chương cánh chim dần mãn.

Năm đó, một tên tiểu viện bảo tàng kiêm chức người hướng dẫn, trải qua trong lịch sử tối khổ rồi xuyên qua, tử mà hậu sinh, tuyệt địa cầu sinh, thề muốn bằng sức một người, họa loạn cung đình, lật đổ vương triều, khai sáng một cái hoàn toàn mới đời đời ——

Ta kim muốn đem bút lớn, trùng tả xuân thu, thiên hạ còn như vậy, huống một nhà một thất cùng mấy cái chị dâu tử?

Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 1: Khổ rồi xuyên qua Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 2: Tuyệt cảnh cầu sinh (canh hai) Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 3: Quyết tử xung phong Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 4: Ly Hồn chứng (canh hai) Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 5: Như hoa như ngọc mỹ nhân Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 6: Nên thế nào nuôi sống các nàng (canh hai) Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 7: Tú sắc khả xan chị dâu Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 8: Đừng đụng nhà ta nữ nhân (canh hai) Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 9: Người không hoành tài không giàu Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 10: Làm? XXX ngươi muội (canh hai) Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 11: Buổi đấu giá Quyển thứ nhất: Minh viên ngọn lửa hừng hực - Chương 12: Vạn viên chi viên (canh hai) Quyển thứ hai: Mật Vân chi biến - Chương 1: Vạn viên chi viên (canh hai) Quyển thứ hai: Mật Vân chi biến - Chương 2: Thắng tứ thúc cho tân việc xấu (canh hai) Quyển thứ hai: Mật Vân chi biến - Chương 3: Trên trời rớt xuống cái Nhị ca ca Quyển thứ hai: Mật Vân chi biến - Chương 4: Tròng mắt nhìn thấy bạch ngân (canh hai) Quyển thứ hai: Mật Vân chi biến - Chương 5: Tri thức thay đổi vận mệnh Quyển thứ hai: Mật Vân chi biến - Chương 6: Thăng một chút quan (canh hai) Quyển thứ hai: Mật Vân chi biến - Chương 7: Lấy thưởng đại tước Quyển thứ hai: Mật Vân chi biến - Chương 8: Nghi tự người “xuyên việt” (canh hai) Quyển thứ hai: Mật Vân chi biến - Chương 9: Một bình rượu đục ý xuân nùng Quyển thứ hai: Mật Vân chi biến - Chương 10: Trì gia (canh hai) Chương 11: Bạch thị thành thái thái Chương 12: Túc Thuận tâm cơ (canh hai) Chương 13: Gõ quả phụ môn Chương 14: Vợ bạn (canh hai) Chương 15: Vì sao lại nói thế Chương 16: Tổng gia cát tường (canh hai) Chương 17: Câu lan bên trong cao nhân Chương 18: Cô nương này ta mua Chương 19: Cản đều không ngăn được Chương 20: Rất đi tìm cái chết (canh hai) Chương 21: Vì ai khổ cực vì ai bận bịu Chương 22: Được không đến cũng ca ca (canh hai) Chương 23: Ta là cái đinh Chương 24: Binh phát Nhiệt Hà đi vậy (canh hai) Chương 25: Tìm tới tổ chức Chương 26: Tiểu cái đinh cùng đại cái đinh (canh hai) Chương 27: Không đánh nhau thì không quen biết Chương 28: Quan thiên tổng pháp luật (canh hai) Chương 29: Ăn ta một côn Chương 30: Tài thần đến (canh hai) Chương 31: Lại gặp được một con thần tượng Chương 32: Đầy sao chi miên (canh hai) Chương 33: Chán ghét phúc tá lĩnh Chương 34: Tỷ võ (canh hai) Chương 35: Cung khuê nói nhỏ Chương 36: Đặt bẫy! (Canh hai) Chương 37: Bẫy trong bẫy Chương 38: Nhất tướng công thành vạn cốt khô (canh hai)