doc truyen lieu duong vien truc ba gian ldvtbg truyen chu ebook prc download full

Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Hoàn thành 59 Chương 3836 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bình tĩnh Chương 2: Ngươi tiêu rồi Chương 3: Đánh cho ta Chương 4: Thị tẩm Tướng quân Chương 5: Thật giả Chương 6: Bản vương chính là bệnh thần kinh Chương 7: Đại phòng Chương 8: Thần y Chương 9: Kinh hách Chương 10: Quyết định Chương 11: Kẻ gây tai hoạ* Chương 12: Ngả bài Chương 13: Trang Chu mộng điệp Chương 14: Kẻ bạc tình Chương 15: Ám sát Chương 16: Thủ tiện Chương 17: Bác sĩ Cô Chương 18: Đầu sỏ gây tội Chương 19: Mặt người dạ thú Chương 20: Trong sạch Chương 21: Công và thụ Chương 22: Nấm hương Chương 23: Ra ngoài Chương 24: Bụi cơ* Chương 25: Chân tướng Chương 26: Đầu thai Chương 27: Thiên sư Chương 28: Tín ngưỡng Chương 29: Phiên ngoại 1 – Cô tướng quân & Long Tiểu Thiên Tài Chương 30: Phiên ngoại 2 – Cô tướng quân & Long Tiểu Thiên Tài Chương 31: Lần này Chương 32: Giằng co Chương 33: Giao tình Chương 34: Nấm hương, lại thấy nấm hương Chương 35: Gia bạo Chương 36: Đại mộng sơ tỉnh Chương 37: Mạng nhỏ khó giữ Chương 38: Lôi Nham Chương 39: Phút giây sinh tử Chương 40: Quạ đen Chương 41: Âm u Chương 42: Tại sao em lại yêu anh đến vậy? Chương 43: Anh có yêu em không? Chương 44: Điện thoại di động Chương 45: Làm bậy Chương 46: Bom Chương 47: Bay Chương 48: Chương 48 Chương 49: Anh em Chương 50: Lão Đại