doc truyen lien tinh lt truyen chu ebook prc download full

Liên Tình

Hoàn thành 39 Chương 2266 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bé sinh ra trong một gia đình giàu sang,

Nhưng do mẹ tin vào lời bói toán,

Nói rằng số bé khắc cha, mẹ.

Sẽ là gia sản tiêu tan nên họ đã không coi bé là con,

Và không đặt cho bé một cái tên.

Suốt ngày hành dạ đánh đập bé...