doc truyen lien thanh quyet ltq truyen chu ebook prc download full

Liên Thành Quyết

Hoàn thành 49 Chương 4832 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mừng Thọ Tinh Kim Ngọc Mãn Đường Chương 2: Lão Cái Té Nhào, Địch Vân Thủ Thắng Chương 3: Ai Ngờ Lão Hóa Lại Là Cao Nhân Chương 4: Dùng Tân Chiêu Đã Bại Cuồng Đồ Chương 5: Bị Nghi Oan, Sư Đệ Giết Sư Huynh Chương 6: Đau Lòng Kia Lại Gấp Ba Đau Đòn Chương 7: Chán Cuộc Đời Hào Kiệt Định Quyên Sinh Chương 8: Dùng Kỳ Công Đã Bại Địch Nhân Chương 9: Mỗi Cái Chụp Là Một Mạng Người Chương 10: Nhìn Chậu Hoa Hào Kiệt Kinh Tâm Chương 11: Khóc Mỹ Nhân Anh Hùng Trúng Độc Chương 12: Thiên Tình Sử Của Kẻ Yêu Hoa Chương 13: Sống Thác Với Tình, Liệt Nữ Hủy Dung Nhan Chương 14: Đinh Điển Thất Vọng, Đọc Liên Thành Quyết Chương 15: Mất Bạn Hiền Hào Kiệt Thương Tâm Chương 16: Gặp Người Cũ Lại Càng Ân Hận Chương 17: Vừa Thoát Hiểm Lại Gặp Ác Tăng Chương 18: Trong Cổ Miếu Oan Gia Chạm Trán Chương 19: Không Thịt Heo Nhà Sư Ăn Thịt Chuột Chương 20: Bảy Người Vây Đánh Một Ông Già Chương 21: Đã Què Chân Lại Gặp Công Sai Chương 22: Hảo Nhân Muốn Giết, Ác Nhân Giải Cứu Chương 23: Nam Phương Tứ Lão: Lạc Hoa Lưu Thủy Chương 24: Môn Đao Pháp Xuất Quỷ Nhập Thần Chương 25: Lão Hung Tăng Lạm Sát Vô Cớ Chương 26: Ác Tăng Giết Ngựa, Thục Nữ Thương Tâm Chương 27: Hoa Thiết Cán Ngộ Sát Lưu Thừa Phong Chương 28: Dưới Làn Tuyết Thiên Trữ Uổng Mạng Chương 29: Hoa Thiết Cán Cam Tâm Hàng Địch Chương 30: Huyết Đao Tăng Gặp Bước Đường Cùng Chương 31: Lúc Nguy Cấp Đã Thông Đại Huyệt Chương 32: Hoa Đại Hiệp Sinh Lòng Bất Lương Chương 33: Kết Lông Chim Làm Tấm Vũ Y Chương 34: Địch Vân Rèn Luyện Huyết Đao Kinh Chương 35: Vào Tuyệt Cốc Song Hiệp Trùng Phùng Chương 36: Dời Tuyệt Cốc Về Thăm Cố Thổ Chương 37: Lão Khất Cái Chính Là Ngôn Đạt Bình Chương 38: Cuộc Chiến Đấu Giữa - Ngôn Đạt Bình và Vạn Chấn Sơn Chương 39: Báo Ơn Xưa Cứu Mạng Ngôn Gia Chương 40: Vào Vạn Gia Trùng Hội Thích Phương Chương 41: Trong Vạn Gia Trùng Hội Thích Phương Chương 42: Mụ Khất Cái Trong Tòa Nhà Đổ Nát Chương 43: Tìm Ra Bí Ẩn Về Kiếm Phổ Chương 44: Dùng Phép Cũ Thủ Tiêu Ngô Khảm Chương 45: Khám Phá Âm Mưu Giết Phụ Thân Chương 46: Thần Trí Mê Man Xé Tan Kiếm Phổ Chương 47: Xác Ngô Khảm Đi Đâu Mất Biến Chương 48: Hợp Tán Đinh, Lăng Hoàn Ước Nguyện Chương 49: Cướp Bảo Tàn Ngộ Độc Phát Điên