doc truyen lien hoa bao giam lhbg truyen chu ebook prc download full

Liên Hoa Bảo Giám

Hoàn thành 514 Chương 142000 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

- Truyện này thuộc thể loại truyện ma pháp, hài.

- Nhân vật chính là Đỗ Trần – một tên trộm có kỹ thuật cực cao. Không may cho hắn trộm ai không trộm lại trộm nhầm sư phụ của Tôn Ngộ Không. Cuối cùng bị lão bắt chuyển thế tu hành (hơi giống Đường Tăng) và gắn cho hắn hoa sen lên “mông”. Chỉ khi nào tu thành Bát Quái Liên Hoa mới có thể thân cận nữ sắc...

Chương 1: Tiết Tử Bách Thế Ác Nhân + Sự Sỉ Nhục Của Gia Tộc St. Kain Chương 2: Vì Mông Đít Nở Hoa Mà Nỗ Lực Chương 3: Thế Giới Đấu Thần Chương 4: Thánh Khí Chương 5: Cưỡng Gian Thánh Khí Chương 6: Vô Tỏa Bất Khai Chương 7: Ai Đả Chương 8: Liên Hoa Nội Kình (1) Chương 9: Liên Hoa Nội Kình (2) Chương 10: Công Chúa, Đừng Bắt Ta Hôn Nàng Chương 11: Dạ Tập Chương 12: Thí Nghiệm Chương 13: Giá Trị Chương 14: Kim Tệ Chương 15: Xung Đột Chương 16: Án Mạng Tại Giáo Đường Chương 17: Diệt Môn Chương 18: Vì Ngươi Mà Bọn Họ Bị Lột Da Chương 19: Ba Phần Lễ Vật Chương 20: Tài Sản Của Tài Chính Đại Thần Chương 21: Cái Bánh Lớn Chương 22: Báo Đáp Chương 23: Giao Dịch Và Tìm Cừu Chương 24: Khảo Thí Chết Người Chương 25: Tiểu Thư, Xin Tự Trọng Chương 26: Dây Chuyền Chương 27: Đấu Thần Khảo Thí (1) Chương 28: Đấu Thần Khảo Thí (2) Chương 29: Quá Quan Trảm Tướng (1) Chương 30: Quá Quan Trảm Tướng (2) Chương 31: Nhập Bọn Chương 32: Tống Biệt Chương 33: Âm Thanh Báo Điềm Xấu (1) Chương 34: Âm Thanh Báo Điềm Xấu (2) Chương 35: Âm Thanh Báo Điềm Xấu (3) Chương 36: Lão Thần Côn (1) Chương 37: Lão Thần Côn (2) Chương 38: Lão Thần Côn (3) Chương 39: Người Đẹp Trong Tượng (1) Chương 40: Người Đẹp Trong Tượng (2) Chương 41: Chẩn Tai (1) Chương 42: Chẩn Tai (2) Chương 43: Chẩn Tai (3) Chương 44: Thí Cổ Sanh Hoa Chương 45: Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (1) Chương 46: Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (2) Chương 47: Nhà tù thánh khí? Cưỡng gian không thương lượng! (3) Chương 48: Bán Thân Làm Nô, Không Cần! Chương 49: Thiên Sứ Thuỷ Thân (1) Chương 50: Thiên Sứ Thủy Thân (2)