doc truyen lao ban em sai roi lb esr lbesr truyen chu ebook prc download full

Lão Bản, Em Sai Rồi

Hoàn thành 80 Chương 3133 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trai đẹp tưởng mỹ nữ Chương 2: Sắc lang trên xe bus Chương 3: Con đường tìm việc gian nan Chương 4: Con trai đi tìm cha con đi Chương 5: Xin việc thành công! Chương 6: Chuyện ở WC Chương 7: Mỹ nhân – Lão bản – Sếp mới? Chương 8: Gặt hái Chương 9: Lòng dạ hiểm độc của lão bản Chương 10: Lão bản nham hiểm Chương 11: Bị nhìn khinh bỉ Chương 12: Lão bản đi công tác Chương 13: Quyết đấu đi! Chương 14: Trên đường đi gặp được mối tình đầu Chương 15: Từ Tri Lễ đã trở lại! Chương 16: Cấu kết với nhau làm việc xấu Chương 17: gian tình Chương 18: Cha mẹ vẫn như vậy Chương 19: Yêu cơ tiểu thư Chương 20: Nàng bị đánh! Chương 21: Thích anh? Đời này cũng khó có khả năng! Chương 22: Yêu nghiệt cũng sẽ ngã bệnh? Chương 23: Một đám tên lừa đảo Chương 24: Đúng là âm hồn bất tán Đảm Nhiệm Đông Chương 25: Rình coi? Không thể nào! Chương 26: Đụng ngã! Chương 27: Gài bẫy ! Chương 28: Nam Nam, mình đã trở về Chương 29: Say rượu làm loạn? Chương 30: Cưỡng chế đi công tác Chương 31: Nhật Bản Chương 32: Ngoại quốc đẹp trai! Chương 33: Lại bị Từ Tri Lễ chỉnh! Chương 34: Tham gia yến hội? Chương 35: lão công iu quý ! Chương 36: Mua sắm Chương 37: Từ Hi & Từ Liên Anh Chương 38: Từ Tri Lễ đối với tôi có chút lòng tin được không! Chương 39: Giành giải thưởng! Chương 40: Ngạc nhiên mừng rỡ hay là kinh hãi? Chương 41: Bước lên Las Vegas Chương 42: Từ Tri Lễ, ngài muốn tôi no chết! Chương 43: Đầy nguy cơ? Chương 44: Chân Nam Nhân, cô rất hên! Chương 45: Cô có giỏi thì thua thử xem! Chương 46: Tiền của tôi ! Chương 47: Mời khách ăn cơm Chương 48: Cuộc sống sao vẫn phạm hai lần sai Chương 49: Hậu quả say rượu Chương 50: Là say rượu mất lí trí trong truyền thuyết