doc truyen lao ban dung tron nua lbdtn truyen chu ebook prc download full

Lão Bản đừng trốn nữa.

Nháp 0 Chương 0 lượt đọc

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Có một nữ tử thần thần bí bí xuất hiện ở Đế Đô. Nàng dựng cái vũ đài nhỏ công khai tuyển người nuôi chí lớn mở cửa tửu lâu, là tửu lâu nhưng cần tuyển cả kỹ nữ, trên biển tuyển người ghi "Chiêu dụng kỹ nữ-Chỉ nhận mỹ nhân tài sắc vẹn toàn".

Cùng xem nàng làm sao công khai tuyển được mỹ nhân cam tâm tình nguyện về làm kỹ nữ cho nàng.

Cùng xem nàng làm sao tránh đi phiền phức quấn thân, tránh cái kẻ mặt dày vô sỉ làm tổn thương nàng.

Cùng xem, Tiếu Phi Lâu của nàng làm sao lên đi lên đỉnh cao của danh vọng, trở thành đệ nhất tửu lâu do hoàng thượng đích thân đề bút tặng hoành phi.

5 chương truyện mới nhất