truyen lao ba dieu ngoa cua tram lbdnct ebook prc download full

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Hoàn thành 106 Chương 843 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Người chết sống lại (1) Chương 2: Người chết sống lại (2) Chương 3: Người chết sống lại (3) Chương 4: Người chết sống lại (4) Chương 5: người chết sống lại (5) Chương 6: Người chết sống lại (6) Chương 7: Xuyên qua (1) Chương 8: Xuyên qua (2) Chương 9: Xuyên qua (3) Chương 10: Xuyên qua (4) Chương 11: Ta muốn bỏ chồng (1) Chương 12: Ta muốn bỏ chồng (2) Chương 13: Ta muốn bỏ chồng (3) Chương 14: ta muốn bỏ chồng (4) Chương 15: ta muốn bỏ chồng (5) Chương 16: thọ yến của đế vương (1) Chương 17: thọ yến của đế vương (2) Chương 18: thọ yến của Hoàng thượng (3) Chương 19: thọ yến của đế vương (4) Chương 20: Thọ yến của đế vương (5) Chương 21: Khinh thường (1) Chương 22: Khinh thường (2) Chương 23: Khinh thường (3) Chương 24: Khinh thường (4) Chương 25: Khinh thường (5) Chương 26: Khinh thường (6) Chương 27: Khinh thường (7) Chương 28: Hấp dẫn (1) Chương 29: Hấp dẫn (2) Chương 30: Hấp dẫn (3) Chương 31: Hấp dẫn (4) Chương 32: Làm trách (1) Chương 33: Làm trách (3) Chương 34: Làm trách (3) Chương 35: Làm trách (4) Chương 36: Làm trách (5) Chương 37: Làm trách (6) Chương 38: Làm Trách (7) Chương 39: Làm trách (8) Chương 40: Làm trách (9) Chương 41: Làm trách (10) Chương 42: Sứ thần ngoại quốc (1) Chương 43: Sứ thần ngoại quốc (2) Chương 44: Sứ thần ngoại quốc (3) Chương 45: Sứ thần ngoại quốc (4) Chương 46: Sứ thần ngoại quốc (5) Chương 47: Rời cung (1) Chương 48: Rời cung (2) Chương 49: Rời cung (3) Chương 50: Rời cung (4)