doc truyen lang vuong sung thiep lvst truyen chu ebook prc download full

Lang Vương Sủng Thiếp

Hoàn thành 144 Chương 7554 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lang Vương thuần chủng Chương 2: Vũ Khuynh Thành Chương 3: Xác ướp Chương 4: Lời nguyền đế vương Chương 5: Nàng là huyết nô Chương 6: Không có sức lực phản kích Chương 7: Cực phẩm dễ nhìn Chương 8: Chạy trốn đến tay của hắn Chương 9: Cư nhiên là hắn Chương 10: Tra tấn Chương 11: Ðoạn tử tuyệt tôn Chương 12: Hắn là Vương Chương 13: Sự uy hiếp của Nhược Khê Chương 14: Có thù tất báo Chương 15: Bà ta chết hoặc ta chết Chương 16: Gặp gỡ Tiểu Ngọc Chương 17: Thần bảo vệ vương triều Chương 18: Điều tra nơi ở Chương 19: Đưa nàng chạy trốn Chương 20: Ý trọng tình thâm Chương 21: Biết cương biết nhu Chương 22: Quốc sư cao cường Chương 23: Lập ai làm hậu Chương 24: Kế tạm thời Chương 25: Nói hắn tới gặp ta Chương 26: Một giao dịch 1 Chương 27: Một giao dịch 2 Chương 28: Thị tẩm ở ngự thư phòng Chương 29: Cùng thở phào nhẹ nhõm Chương 30: Ngươi muốn làm cái gì Chương 31: Sắc phong mỹ nhân Chương 32: Dựa hơi Chương 33: Sủng ái Chương 34: Tâm sự trong lòng Chương 35: Sủng ái là lưỡi dao hai lưỡi Chương 36: Nữ nhân trong hậu cung Chương 37: Nữ nhân tronghậu cung 2 Chương 38: Bị đại thần đe dọa Chương 39: Vui khi người gặp hoạ Chương 40: Nàng cũng không phải dễ đối phó 1 Chương 41: àng cũng không phải dễ đối phó 2 Chương 42: Nàng cũng không phảidễ đối phó 3 Chương 43: Giải trừ lời nguyền Chương 44: Đêm trăng tròn 1 Chương 45: Đêm trăng tròn 2 Chương 46: Đêm trăng tròn 3 Chương 47: Tránh nghi ngờ Chương 48: Sủng hạnh Như Phi Chương 49: Tiểu Ngọc lo lắng Chương 50: Ghen