doc truyen lang vuong sung thiep lvst ebook prc download full

Lang Vương Sủng Thiếp

Hoàn thành 144 Chương 2241 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Lang Vương thuần chủng Chương 2: Vũ Khuynh Thành Chương 3: Xác ướp Chương 4: Lời nguyền đế vương Chương 5: Nàng là huyết nô Chương 6: Không có sức lực phản kích Chương 7: Cực phẩm dễ nhìn Chương 8: Chạy trốn đến tay của hắn Chương 9: Cư nhiên là hắn Chương 10: Tra tấn Chương 11: Ðoạn tử tuyệt tôn Chương 12: Hắn là Vương Chương 13: Sự uy hiếp của Nhược Khê Chương 14: Có thù tất báo Chương 15: Bà ta chết hoặc ta chết Chương 16: Gặp gỡ Tiểu Ngọc Chương 17: Thần bảo vệ vương triều Chương 18: Điều tra nơi ở Chương 19: Đưa nàng chạy trốn Chương 20: Ý trọng tình thâm Chương 21: Biết cương biết nhu Chương 22: Quốc sư cao cường Chương 23: Lập ai làm hậu Chương 24: Kế tạm thời Chương 25: Nói hắn tới gặp ta Chương 26: Một giao dịch 1 Chương 27: Một giao dịch 2 Chương 28: Thị tẩm ở ngự thư phòng Chương 29: Cùng thở phào nhẹ nhõm Chương 30: Ngươi muốn làm cái gì Chương 31: Sắc phong mỹ nhân Chương 32: Dựa hơi Chương 33: Sủng ái Chương 34: Tâm sự trong lòng Chương 35: Sủng ái là lưỡi dao hai lưỡi Chương 36: Nữ nhân trong hậu cung Chương 37: Nữ nhân tronghậu cung 2 Chương 38: Bị đại thần đe dọa Chương 39: Vui khi người gặp hoạ Chương 40: Nàng cũng không phải dễ đối phó 1 Chương 41: àng cũng không phải dễ đối phó 2 Chương 42: Nàng cũng không phảidễ đối phó 3 Chương 43: Giải trừ lời nguyền Chương 44: Đêm trăng tròn 1 Chương 45: Đêm trăng tròn 2 Chương 46: Đêm trăng tròn 3 Chương 47: Tránh nghi ngờ Chương 48: Sủng hạnh Như Phi Chương 49: Tiểu Ngọc lo lắng Chương 50: Ghen