doc truyen lang khong tam kiem lktk ebook prc download full

Lăng Không Tam Kiếm

Hoàn thành 44 Chương 961 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phần mở đầu - Hoài kinh kỳ đồng Chương 2: Dưới núi Trung Nhạc Chương 3: Một mối nghi của giang hồ Chương 4: Hung hăng quá nỗi Chương 5: Xí xá phong vân Chương 6: Kẻ bị tầm thù Chương 7: Quần anh vân tập Chương 8: Bé cái lầm! Chương 9: Thầy trò trở mặt Chương 10: Thông bách bao giờ cũng xanh Chương 11: Hoàn cảnh bắt buộc Chương 12: Trái tim ấu trĩ và yếu ớt Chương 13: Thiên Nhai Hiệp Lữ Chương 14: Vai tàn tim nát Chương 15: Tài ba của Quỷ Thủ Chương 16: Dưới núi Vân Mộng Chương 17: Thông đồng với nhau Chương 18: Âm mưu xảo kế Chương 19: Phong ba bão táp Chương 20: Gai góc khắp nơi Chương 21: Mây đen đã tiêu tan Chương 22: Minh chủ chi lệnh Chương 23: Sơn tiền sơn hậu Chương 24: Thảm biến ở sau núi Chương 25: Mây đỏ giết người Chương 26: Tình ý khăng khít Chương 27: Thiên Nam phu nhân Chương 28: Nghi vấn trong lòng Chương 29: Thiên Nam kiếm môn Chương 30: Minh chủ như thế đấy Chương 31: Cuộc ước hẹn bảy ngày Chương 32: Thảm biến xảy ra liên tiếp Chương 33: Hiệp cố hùng tâm Chương 34: Ta thấy cũng phải thương Chương 35: Hai đời nghiệp duyên Chương 36: Ai cũng phụ ta Chương 37: Khó phân biệt bạn hay thù Chương 38: Chết cũng không oán hận Chương 39: Lập bia lên đường Chương 40: Mối tình thừa chí thành Chương 41: Mưa to sấm sét làm cản lối đi Chương 42: Nhân duyên là vậy Chương 43: Phong Vân Tế Hội Chương 44: Mây tan mặt trời mọc