doc truyen lang khong tam kiem lktk truyen chu ebook prc download full

Lăng Không Tam Kiếm

Hoàn thành 44 Chương 2443 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phần mở đầu - Hoài kinh kỳ đồng Chương 2: Dưới núi Trung Nhạc Chương 3: Một mối nghi của giang hồ Chương 4: Hung hăng quá nỗi Chương 5: Xí xá phong vân Chương 6: Kẻ bị tầm thù Chương 7: Quần anh vân tập Chương 8: Bé cái lầm! Chương 9: Thầy trò trở mặt Chương 10: Thông bách bao giờ cũng xanh Chương 11: Hoàn cảnh bắt buộc Chương 12: Trái tim ấu trĩ và yếu ớt Chương 13: Thiên Nhai Hiệp Lữ Chương 14: Vai tàn tim nát Chương 15: Tài ba của Quỷ Thủ Chương 16: Dưới núi Vân Mộng Chương 17: Thông đồng với nhau Chương 18: Âm mưu xảo kế Chương 19: Phong ba bão táp Chương 20: Gai góc khắp nơi Chương 21: Mây đen đã tiêu tan Chương 22: Minh chủ chi lệnh Chương 23: Sơn tiền sơn hậu Chương 24: Thảm biến ở sau núi Chương 25: Mây đỏ giết người Chương 26: Tình ý khăng khít Chương 27: Thiên Nam phu nhân Chương 28: Nghi vấn trong lòng Chương 29: Thiên Nam kiếm môn Chương 30: Minh chủ như thế đấy Chương 31: Cuộc ước hẹn bảy ngày Chương 32: Thảm biến xảy ra liên tiếp Chương 33: Hiệp cố hùng tâm Chương 34: Ta thấy cũng phải thương Chương 35: Hai đời nghiệp duyên Chương 36: Ai cũng phụ ta Chương 37: Khó phân biệt bạn hay thù Chương 38: Chết cũng không oán hận Chương 39: Lập bia lên đường Chương 40: Mối tình thừa chí thành Chương 41: Mưa to sấm sét làm cản lối đi Chương 42: Nhân duyên là vậy Chương 43: Phong Vân Tế Hội Chương 44: Mây tan mặt trời mọc