doc truyen lang gia bang lgb truyen chu ebook prc download full

Lang Gia Bảng

Hoàn thành 65 Chương 2651 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mới đến kinh đô Chương 2: Hiển lộ tài hoa Chương 3: Thi tài kén rể Chương 4: Kỳ lân tài tử Chương 5: Chuyện xưa như khói Chương 6: Yết kiến đế vương Chương 6: Sát cơ đến gần Chương 7: Trẻ con thách đấu Chương 8: Vẫn còn sơ hở Chương 9: Chỉ mảnh treo chuông Chương 10: Lòng như gương sáng Chương 11: Tập kích bất ngờ Chương 12: Tay cứng dạ mềm Chương 13: Xương cốt vườn hoang Chương 14: Dây mơ rễ má Chương 15: Quân sư bí mật Chương 16: Úp tay làm mưa Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Mây tan sương tản Chương 24: Chương 24 Chương 25: Lấy tĩnh chế động Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chấn động kinh hoàng Chương 29: Chương 29 Chương 30: Mời dùng mật thất Chương 31: Chương 31 Chương 32: Khách quý tụ tập Chương 33: Long trời lở đất Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Mạt lộ thiên lao Chương 37: Vĩnh biệt người thân Chương 38: Bên giảm bên tăng Chương 39: Dấu vết ngày xưa Chương 40: Li biệt từ đây Chương 41: Đông cung biến động Chương 42: Lộ rõ tài năng Chương 43: Mưa gió tới gần Chương 44: Thiên đạo sáng ngời Chương 45: Gió lạnh đầy lầu Chương 46: Lời hứa nghìn vàng Chương 47: Bày binh bố trận Chương 48: Nước cờ mạo hiểm Chương 49: Nguy hiểm tứ bề Chương 50: Miệng lưỡi như dao Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chân tướng thảm khốc