doc truyen lam y nu hiep lynh truyen chu ebook prc download full

Lam Y Nữ Hiệp

Hoàn thành 46 Chương 3084 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trấn Giang thành, Tham Hoa Quỷ lộng quyền cha cợt gái Dương Tử giang, Đàm đề đốc mừng quốc khánh duyệt binh Chương 2: Giở thói trăng hoa, Ngũ thử lầm trang nữ kiệt Ra tài võ dũng, Song hiệp phá lầu Xuân Phong Chương 3: Phong lầu, Phàn gia mộ người nghĩa hiệp Hương quán, Song hiệp gặp bạn đồng môn Chương 4: Bênh con hư, Dương Trường Hỷ truy nã người ngay Vì dân lành, Đại hành khách dằn mặt kẻ quấy Chương 5: Nhận đao Thái Bảo, táng đởm Dương tổng trấn Nghe lời Nữ hiệp, kinh hồn Mãng Đầu Đà Chương 6: Khẩu Phật tâm xà, Hắc Đầu Đà trổ ngón Quốc sắc thiên hương, Hà Thái Phượng lâm nguy Chương 7: Tàng Xuân viện, trinh nữ thoát vòng kiềm tỏa Kim Cương tự, hiệp khách cử đại hồng chung Chương 8: Mất người ngọc, đầu đà trở lại Chiêu Dương lộ Trổ oai hiệp, Nữ hiệp uy hiếp Thiết ác tăng Chương 9: Cả lòng tin bạn, Pháp Huyền đại sư vong mạng Coi nhẹ lời thầy, Phi Không hòa thượng lộng hành Chương 10: Loạn náo Hoàn Gia quán, quái khách anh hùng gặp gỡ Đại phá Kim Cương tự, ác tăng đại đạo hết đời Chương 11: Tứ tuần đại khánh, Trương viên ngoại thết dị nhân Bí truyền Nhuyễn thuật, Trương Lãng Tử thu đồ đệ Chương 12: Múa lê thương, Trương Tam Nương thử thách anh hùng Phát thần tiễn, Hoàng Hoa Chiếm phục gái thuyền quyên Chương 13: Vô tình kẻ cũ gặp thù xưa Hội ý Dị nhân trừ đạo tặc Chương 14: Đả Vô Thường Xích Quỷ, Đức Kiệt cứu người hoạn nạn Đôi vòng ngọc Thấu Lục, Lam Y răn kẻ gian tham Chương 15: Thanh Dương hồ, Mộng Hoa Vương mang nhục Thiếu Lâm tự, Thiết Phiến Cô xuất thân Chương 16: Duyên kỳ ngộ, Thái Phượng đẹp duyên cùng Tào Chí Sầu chia ly, Bích Nữ ngơ ngẩn biệt Chu lang Chương 17: Giữa tiệc, Đức Kiệt Lam Y biểu diễn Phong Vũ đao Ngoài sân, Thế Hùng Mộng Liên trổ tài Liên Châu pháp Chương 18: Sơn Phu điếm, Chu song hiệp lầm tiệc thịt người Nơi địa huyệt, Mẫu Dạ Xoa tới ngày tận số Chương 19: Duyên gặp đạo sĩ, Đới Vĩnh Khang luyện võ thuật Dong ruổi trên đường, kết duyên với Đổng thị Chương 20: Thiên bất dung gian, Xích Hoa viện bị hỏa thiêu Đến Mã Thạch cương, Hán Thọ Đình Hầu báo mộng Chương 21: Tìm dấu ngựa rừng trong Xuyên Lâm ổ Hàng phục Hồng mã, Kim Đao Tướng trổ tài Chương 22: Nhập chốn thâm cung, si mê Hoàng hậu Mưu đoạt ngôi trời, nạp tướng đồn binh Chương 23: Núi Long Sơn tự, Thượng Thái truyền nghề Đại hội Kim Lăng, anh hùng quần tụ Chương 24: Vô Địch tướng quân hiện thân dạy võ Kỳ tài kỵ mã, Trại Nguyên Bá lên đường Chương 25: Quyết hại anh hùng, Ân Định mạng vong Trổ tài trùy pháp, Trại Nguyên Khánh kinh hồn Chương 26: Vào chốn thâm cung, Nữ hiệp gặp Lan Anh Hận duyên dang dở, Phàn nữ nhắn Chu lang Chương 27: Tiên Long trấn, Hà Tiên Cô cho thuốc Rừng Độc Lâm, Tam hiệp bắt tà dâm Chương 28: Giở thói dâm tà, họ Hồ manh tâm thù oán Cứu kẻ hiền lương, Tam hiệp quyết ra tay Chương 29: Giả khách tu mi, Nữ hiệp thăm kỹ viện Bắt Độc Giác Long, giai nhân náo huê phòng Chương 30: Thắng gia bảo, Tam hiệp trừng trị cường hào Tam Môn cốc, hai họ nhất quyết tương tranh Chương 31: Đả thiết ngưu, mỹ nam tử rời Tam Môn cốc Hạ Hoa mã, Dương Hoài Ngọc nhập Hàn gia trại Chương 32: Nhờ hiệp khách phận hàn, Tề quân tặng báu kiếm Vào hành thích dâm vương, Tam hiệp trổ tài cao Chương 33: Gặp người bị nạn, trưởng lão tìm ra Tiêu Nhục Diệp Về kinh cấp báo, Mạnh Thường quyết hành động một phen Chương 34: Hiến mưu lập kế, Trại Mạnh Thường quyết giúp Quân vương Điều động tướng binh, Mã nguyên soái hội diện Tổng trấn Chương 35: Triệu tập tướng binh, Kim Lăng cờ xí ngập trời Hoa viên gặp bạn, Lan Anh một phen bày tỏ Chương 36: Dùng sắc mê hồn, Đường Trại Nhi ru hồn Ngũ hổ Mê luyến yêu đương, Vô Địch tướng chuyển hướng tam quân Chương 37: Huyết thắm phủ vương, cung môn tử chiến Thưởng công đền tội, Mã soái hồi Kinh Chương 38: Làng Thanh Phiêu, mãnh hầu bắt tiểu nhi Huyện Thạch Tấn, anh thư trêu nữ hiệp Chương 39: Nhận giúp Thiết Xích, Tam hiệp qua đất Trường Sa Giòng sông Lăng Lý, Cửu quái lộng hành Hoang Địa Chương 40: Cứu người lành hiệp khách thám hiểm Vạn Đại Sơn Thăm thiền sư, hào kiệt nhàn du Thiếu Lâm tự Chương 41: Tiệc yến linh đình, hiệp khách anh thư phỉ nguyện Lạc nẻo mai thôn, Tam hiệp rong ruổi hồi hương Chương 42: Đội lốt danh gia, cường tặc cướp ngọc Lam Vân Nhận giúp huyện quan, hiệp khách một chuyến trừ gian Chương 43: Bị khốn Ngao Sơn Đầu, tướng binh nếm mùi thất trận Sử dụng Mê Hồn phấn, mỹ nhân bắt khách tu mi Chương 44: Gặp Nụy khấu bao vây, kẻ thù thành bằng hữu Chiến Sơn Điền thủy tướng, yêu nữ thoát trùng vi Chương 45: Sóng động biển khơi, người và cá đua tranh Rừng sâu bãi rộng, Nữ hiệp tầm hoang mã Chương 46: Tìm kiếm kho tàng, Tam hiệp xuất công vào núi Gặp Bách Hoa xà, thấy bảo vật của Quan gia