doc truyen lam sung phi nhu the nao lspntn truyen chu ebook prc download full

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Hoàn thành 122 Chương 8210 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trước ngày tuyển tú Chương 2: Trước ngày tuyển tú 2 Chương 3: Tham tuyển Chương 4: Thượng cương tiền bồi huấn Chương 5: Nổi lên sóng gió Chương 6: A Dư bị mưu hại Chương 7: Thật nhiều quả mơ Chương 8: Điện tuyển lưu bài Chương 9: Sắp vào cung Chương 10: Được chọn đầu tiên Chương 11: A Uyển thị tẩm Chương 12: Thỉnh an phong Chương 13: Trực diện tranh đấu Chương 14: Ngươi tới ta đi Chương 15: Trăng trong ao sen Chương 16: A Uyển sinh bệnh Chương 17: Bị người tính kế Chương 18: Tương kế tựu kế Chương 19: Tương kế tựu kế 2 Chương 20: Vũ lộ quân triêm Chương 21: Tình cờ gặp Châu tần Chương 22: Tình Cờ Gặp Châu Tần (2) Chương 23: A Uyển phong tần Chương 24: Tính toán của hoàng thượng Chương 25: Yết kiến thái hậu Chương 26: Sinh Nhật Hoàng Hậu Chương 27: Sinh Nhật Hoàng Hậu (2) Chương 28: Vật hi sinh A Uyển Chương 29: Hiền phi nương nương Chương 30: Nửa vui nửa buồn Chương 31: Tới cửa gây sự Chương 32: Chuyển biến bất ngờ Chương 33: Thổ phỉ A Uyển Chương 34: Mang thai vào trung thu Chương 35: Ly sơn thu vây Chương 36: Về vấn đề nữ hồng Chương 37: Cửa ải cuối năm nhiều chuyện Chương 38: Sinh nhật A Uyển Chương 39: Quà sinh nhật Chương 40: Long nhan nổi giận Chương 41: Tử tự canh nan Chương 42: Sinh non Chương 43: Xử lý Chương 44: Tứ hôn Chương 46: Cung quyền Chương 47: Hậu tục Chương 48: Phân lệ Chương 49: Thỉnh cầu Chương 50: Thỉnh tội Chương 51: Chương 51