doc truyen truyen chu ebook prc download full

Lạc Thiên Ký

Đang cập nhật 191 Chương 32153 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

5 chương truyện mới nhất

Chương 01: Lạc Thiên Chương 01: Lạc Thiên Chương 02: Tà Môn Chương 03: Nhân xuyên bi thảm nhất thời đại Chương 04: Quái xà Chương 05: Đản sinh Chương 06: Linh tuyền Chương 07: Săn bắn vất vả Chương 08: Nuốt Âm Dương Long Thung Chương 09: Khác loại Chương 10: Lục Ngạc (1) Chương 11: Lục Ngạc (2) Chương 12: Đáy hồ Long Phủ Chương 13: Tiểu Lục Ngạc Chương 14: Trang Bị Chương 15: Săn bắn xa nhà (1) Chương 16: Săn bắt xa nhà (2) Chương 17: Quái thụ Chương 18: Chiến song Ưng Chương 19: Hồng muội muội Chương 20: Con đường Yêu tu Chương 21: Siêu cấp phế vật Chương 22: Đánh cắp công pháp. Chương 23: Không cam lòng Chương 24: Ngoài sức mong đợi Chương 25: Ba năm Chương 26: Hoàn mỹ tổ đội Chương 27: Lại chuyển di Chương 28: Đông lộ thẳng tiến Chương 29: Con đường huyết tinh Chương 30: Truy tung. Chương 31: Thiên tài mạt lộ(1). Chương 32: Thiên tài mạt lộ(2). Chương 33: Thiên tài mạt lộ(3). Chương 34: Thiên tài mạt lộ(4). Chương 35: Bổ Linh Đan Chương 36: Lạc Thủy Thiên quyết. Chương 37: Khế ước bình đẳng. Chương 38: Vạch tỉ mỉ phương hướng. Chương 39: Trên biển. Chương 40: Chớp mắt Chương 41: Than tài vong mạng. Chương 42: Huyết đan và huyết lệ Chương 43: Cực hạn Chương 44: Càn Khí Môn. Chương 45: Tiến hành. Chương 46: Giăng lưới. Chương 47: Bắt cá Chương 48: Lãnh Môn chủ Chương 49: Tiểu Thư, Công tử