doc truyen la gai khong phai gay lg kpg lgkpg truyen chu ebook prc download full

Là Gái... Không Phải Gay!
Là Gái... Không Phải Gay!

Là Gái... Không Phải Gay!

Hoàn thành 35 Chương 2831 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chương 1 Chương 2: Táo bạo ! Chương 3: Hà Anh gặp 4 trụ thiên vương Chương 4: Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi cậu bé ! Chương 5: Ra mắt vs thiên vương ! Chương 6: Thầy hiệu trưởng và người bạn cùng phòng quái dị ! Chương 7: Thằng bạn cùng phòng mắc zịch Chương 8: Ngày đầu tiên đi học ! Chương 9: Cuộc Đụng Độ ! Chương 10: Phá vỡ giao kèo ! Chương 11: Cú điện thoại đổi đời Chương 12: Đối mặt ở Bar MIROTIC Chương 13: Hà Anh ở trường Tam Thanh Chương 14: Sự cố không ai ngờ ! Chương 15: Mất điện tụi post bài sơ dy Chương 16: Cảm xúc Chương 17: Ơn chúa ! Em đã về ! Chương 18: Bại Lộ rồi bé yêu ... Chương 19: Phát hiện thì sao ? Chương 20: Tôi và em . . .chúng ta yêu nhau nhé Chương 21: Sự lựa chon ! Chương 22: Làm ưm thành người của ta Chương 23: Gay cấn ! Chương 24: Ngày trở về của ta !! Chương 25: Anh đừng khóc ! Chương 26: Chính thức khiêu chiến Chương 27: Sau cái tuyên bố hùng hồn !!! Chương 28: Vì sao em giả trai ...? Chương 29: Qua khu S ! Chương 30: Ở đó và không đi đâu cả Chương 31: Sự cố chưa được hồi kết! Chương 32: Sinh nhật hắn Chương 33: Phía sau và tất cả !!!! Chương 34: Khỏi đầu mới giữa chừng câu chuyện chưa có hồi kết Chương 35: Kết thúc tất cả hay mở ra tất cả