truyen la ban van menh lbvm ebook prc download full

La Bàn Vận Mệnh

Đang cập nhật 542 Chương 7398 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

5 chương truyện mới nhất


Chương 1: Người chơi đồ cổ Chương 2: Cửu tinh liên châu Chương 3: Vận mệnh chiết điểm Chương 4: La bàn chuyển động, vận mệnh mở ra! (Thượng) Chương 5: La bàn chuyển động, vận mệnh mở ra! (Hạ) Chương 6: Tử Tiêu Bảo Lục Chương 7: Sư tử nhỏ Chương 8: La bàn cấp thứ hai Chương 9: Có thể gởi ngân hàng sao? Chương 10: Hậu thiên lên tiên thiên Chương 11: Ra khỏi rừng rậm Chương 12: Đau đớn Chương 13: Rời khỏi Chương 14: Nghe ngóng giang hồ Chương 15: Kết bạn Chương 16: Uyển thành Chương 17: Thính Vũ lâu Chương 18: Manh mối Chương 19: Trường sinh hiện thế Chương 20: Làm ầm ĩ một chút Chương 21: Lần đầu tiên luyện khí Chương 22: Luyện chế phù khí công kích Chương 23: Gia Chủ Ngọc Gia Chương 24: Giật Mình Chương 25: Thực Lực Chương 26: Phương pháp Chương 27: Còn đến Chương 28: Danh thiếp Chương 29: Quan sát cuộc chiến Chương 30: Xác nhận Chương 31: Thành công lui thân Chương 32: Dung mạo khuynh quốc khuynh thành (1) Chương 33: Dung mạo khuynh quốc khuynh thành (2) Chương 34: Huyết án ngập trời Chương 35: Ta làm chứng Chương 36: Phỉ văn Chương 37: Cuồng đao Chương 38: Ngọc bích phi đao, lệ vô hư phát! Chương 39: Trảm thảo trừ căn Chương 40: Từ biệt Chương 41: Giúp người làm niềm vui Chương 42: Ai dám ngăn cản? Chương 43: Ngọc gia Nam Thục Chương 44: Bình tĩnh cùng phong vân Chương 45: Niên hội Chương 46: Ngọc gia lão đại Chương 47: Thiên kiếm Chương 48: Hắn đến đây! Chương 49: Thiên Kiếm vs Lý Thừa Phong Chương 50: Ôn chuyện chút chút