settingsshare

Lá Bài Thứ Mười Hai Mở đầu

Mở đầu

Tưởng nhớ Christopher Reeve, bài học về lòng dũng cảm, biểu tượng của hy vọng.

“Có những người chỉ đơn giản là họ hàng, nhưng có những người là tổ tiên của bạn, và bạn lựa chọn những người mà mình muốn họ là tổ tiên. Bạn tạo ra chính mình trên những giá trị đó.”

Ralph Ellison.


Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ