doc truyen ky uc ai cap kuac ebook prc download full

Ký Ức Ai Cập

Hoàn thành 81 Chương 2624 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tại sao? Chương 2: Lớn lên Chương 3: Bài khảo nghiệm Chương 4: Chọn một Chương 5: Rời khỏi Ai Cập. Chương 6: Giao dịch Chương 7: Món quà Chương 8: Công chúa! Chương 9: Vào cung Chương 10: Lần đầu gặp mặt Chương 11: Lời tiên tri Chương 12: Tham vọng Chương 13: Giải thóat Chương 14: Đau đớn. Chương 15: Thứ phi Chương 16: Vầng thái dương của Ai Cập. Chương 17: Carol! Cô đã đến. Chương 18: Mềm lòng Chương 19: Cầu hôn Chương 20: Cô gái sông Nile. Chương 21: Giữa chợ gặp lại người quen Chương 22: Ước mơ của nàng. Chương 23: Cái bẫy Chương 24: Carol trở về. (1) Chương 25: Carol trở về (2) Chương 26: Chờ đợi Chương 27: Tìm lại chính mình Chương 28: Sông Nile đón con gái về nhà Chương 29: Rung động (1) Chương 30: Rung động (2) Chương 31: Rung động (3) Chương 32: Rung động (4) Chương 33: Đơn giản Chương 34: Gặp Ragashu. Chương 35: Dịch bệnh. Chương 36: Hoàng phi rời cung. Chương 37: Bất ngờ Chương 38: Hôn lễ (1) Chương 39: Hôn lễ (2) Chương 40: Hôn lễ (3) Chương 41: Bất chấp (1) Chương 42: Bất chấp (2) Chương 43: Bất chấp (3) Chương 44: Bất chấp (4) Chương 45: Không khoan nhượng. (1) Chương 46: Không khoan nhượng (2) Chương 47: Không khoan nhượng (3) Chương 48: Ta yêu chàng (1) Chương 49: Ta yêu chàng (2) Chương 50: Ta yêu chàng (3)