doc truyen ky uc ai cap kuac truyen chu ebook prc download full

Ký Ức Ai Cập

Hoàn thành 81 Chương 13103 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tại sao? Chương 2: Lớn lên Chương 3: Bài khảo nghiệm Chương 4: Chọn một Chương 5: Rời khỏi Ai Cập. Chương 6: Giao dịch Chương 7: Món quà Chương 8: Công chúa! Chương 9: Vào cung Chương 10: Lần đầu gặp mặt Chương 11: Lời tiên tri Chương 12: Tham vọng Chương 13: Giải thóat Chương 14: Đau đớn. Chương 15: Thứ phi Chương 16: Vầng thái dương của Ai Cập. Chương 17: Carol! Cô đã đến. Chương 18: Mềm lòng Chương 19: Cầu hôn Chương 20: Cô gái sông Nile. Chương 21: Giữa chợ gặp lại người quen Chương 22: Ước mơ của nàng. Chương 23: Cái bẫy Chương 24: Carol trở về. (1) Chương 25: Carol trở về (2) Chương 26: Chờ đợi Chương 27: Tìm lại chính mình Chương 28: Sông Nile đón con gái về nhà Chương 29: Rung động (1) Chương 30: Rung động (2) Chương 31: Rung động (3) Chương 32: Rung động (4) Chương 33: Đơn giản Chương 34: Gặp Ragashu. Chương 35: Dịch bệnh. Chương 36: Hoàng phi rời cung. Chương 37: Bất ngờ Chương 38: Hôn lễ (1) Chương 39: Hôn lễ (2) Chương 40: Hôn lễ (3) Chương 41: Bất chấp (1) Chương 42: Bất chấp (2) Chương 43: Bất chấp (3) Chương 44: Bất chấp (4) Chương 45: Không khoan nhượng. (1) Chương 46: Không khoan nhượng (2) Chương 47: Không khoan nhượng (3) Chương 48: Ta yêu chàng (1) Chương 49: Ta yêu chàng (2) Chương 50: Ta yêu chàng (3)