doc truyen ky thien lo ktl truyen chu ebook prc download full

Kỳ Thiên Lộ

Hoàn thành 98 Chương 80911 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Kỳ Thiên Lộ của tác giả Tiêu Tiềm trên trang đọc truyện online. Mời thần dễ tiễn thần khó! Kia nếu mời vào tới là một ma tôn thì sao? Chuyện xưa tựu từ nơi này bắt đầu --.Hắn là một đại ma tôn đi vào địa cầu mưu đồ du hí nhân gian, hắn còn là kẻ đánh nhau nháo sự vi cơm thường tiểu khỏa tử, khi đại ma tôn quyết định thu tiểu khỏa tử làm đồ đệ ngày nào đó lên, không quản là tu chân, tu tiên, tu thần hoặc thậm chí tu ma thế giới, cũng đã mai phục một viên không thể đoán trước siêu cấp bom......Phiêu mạc chi lữ, tái khải truyền kỳ...Tác giả nói.Tham gia phiêu mạc chi lữ thế giới.Con người mới tái đạp trên con đường tu hành.Tu thần? Tu tiên? Tu ma?Ta không biết.Thiên địa diễn biến mở ra.Thực huyễn thế giới ai nắm trong tay?Tần Tiểu Thiên đầu thai trong đó,.Là sinh? Là tử? Là siêu thoát?

Phần 2 Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 1: TẠI NHÂN GIAN Chương 2: MA TÔN TIẾN MÔN ( MA TÔN VÀO CỬA) Chương 3: TIỂU TỬ KIÊU NGẠO Chương 4: THỦ ĐOẠN XÍCH MINH Chương 5: SƯ TÔN TỰ LUYẾN Chương 6: DÂY DƯA BÁM CHẶT Chương 7: THOÁT ĐI ĐỊA CẦU Chương 8: SONG KIẾM MÔN Chương 9: TƯ HƯƠNG TRẤN Chương 10: TƯ HƯƠNG TRẤN Chương 1: Dã tu Chương 2: San hô tông Chương 3: Vô Diễm Chi Hoả Chương 4: Thu bảo linh quyết Chương 5: ĐOẠT MỘT PHẦN Chương 6: TIỂU LANG SƠN Chương 7: TÊN LƯỜNG GẠT THƯƠNG CẢM Chương 8: CẤM CHẾ LÔ Chương 9: TOÁI TINH KIẾM Chương 10: DÃ HỢP ĐẠO Chương 1: SƠ KIỄN THIÊN KIẾP Chương 2: TIỂU SƯ THÚC Chương 3: NAN HUYNH NAN ĐỆ Chương 4: THANH MỘC BÍ HUYỆT Chương 5: TỔ SƯ THANH ĐẾ Chương 6: PHIỀN NÃO TÊN KHẤT CÁI Chương 7: SƠN TRẠI CHẬP PHỤC Chương 8: HẮC CẬT HẮC Chương 1: ĐẤU TỬU Chương 2: THIÊN DIỄN TAM BIẾN Chương 3: PHÂN LOẠN TRẦN THẾ Chương 4: MÃ TẶC HỎA BÍNH Chương 5: Tiên Tử Tham Tài Chương 6: TỶ THÍ LUYỆN KHÍ Chương 7: TÁN TÀI Chương 8: TẤT VŨ KHÔNG Chương 9: ĐIỂU HÍ ( ĐÙA GIỠN) Chương 10: HOÀNG BÀI TIÊN KHÍ Chương 1: ẨN TU Chương 2: QUAN TI Chương 3: HỢP TÁC Chương 4: ƯƠNG TÁNG HẠP Chương 5: TAM CHUYỂN ĐAN Chương 6: CỔ TIÊN DI CHỈ Chương 7: DI THUẾ Chương 8: CỬU BỨC KIẾM Chương 9: HÒA THƯỢNG Chương 10: CAO THỦ Chương 1: HẢO NHÂN TIỂU THIÊN Chương 2: ĐƠN HƯỚNG TRUYỀN TỐNG