doc truyen ky lan bao dien klbd ebook prc download full

Kỳ Lân Bảo Điển

Hoàn thành 29 Chương 1013 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tìm Bảo điển phóng hỏa, sát nhân - Diệt Đường gia xóa mọi dấu vết Chương 2: Kiếp nạn vẫn đeo đuổi Đường gia - Trong nguy cấp lập kế đào thoát Chương 3: Chung số phận chung cảnh sinh cầm - Có hậu ý nên truyền tuyệt kỹ Chương 4: Kẻ thật tâm gặp người thủ đoạn - Mưu hại tại nhân thành do thiên Chương 5: Vì đại cục bỏ tư lấy công - Do có biến suýt đà vong mệnh Chương 6: Chuyển biến bất ngờ gây náo động - Nữ anh thư quyết chẳng gả hai Chương 7: Xuyên Cương môn lại có phản đồ - Nhờ quỷ kế Châu Sách thoát nạn Chương 8: Gặp cố nhân mừng vì hóa lạ - Để lừa người quyết dụng tâm cơ Chương 9: Trong nguy cấp tỏ tường thân thế - Bởi bất cẩn mất hết gia thân Chương 10: Hắc Lãnh Thạch Lâm chẳng tầm thường - Phận là gia nhân nên cam thiệt Chương 11: Qua nét vẽ nhận thức võ đạo - Nhờ y thuật đáp trả thâm ân Chương 12: Tử Vực tuyền dò tìm Tuyết ngư - Nhờ mạo hiểm đắc thành sở học Chương 13: Nhân đãi nhân, tình báo đáp tình - Thảm họa đến diệt Thượng Quan phủ Chương 14: Một lời đã hứa quyết không đổi - Ân xen lẫn oán bị nghi ngờ Chương 15: Quỷ kế tắc hữu quỷ kế trị - Luận phương cứu người người lại lụy thân Chương 16: Thoát tử cảnh lại lâm hiểm cảnh - Thật khó lường tâm địa nữ nhân Chương 17: Mưu định hợp Nhất quỷ Tam tiên - Nêu vận hạn suýt lộ hành tàng Chương 18: Bậc tiểu hùng đa mưu túc trí - Phận nữ nhi hành tung khó lường Chương 19: Quay về chốn cũ chạm Hắc Minh - Mất dịp dò xét náo Hắc Lãnh Chương 20: Thủ đoạn tàn độc hủy Thạch Lâm - Tuyệt kỹ Kỳ Lân cứu sinh mạng Chương 21: Cứ ngỡ tối độc phụ nhân tâm - Nhưng nào bằng tham tâm đồ bá Chương 22: Họa vô đơn chí anh hùng quỵ - Tâm cơ mưu lợi vạch ngay gian Chương 23: Thịnh hội Xuyên Cương mưu đại sự - Ẩn tình nung nấu cả trăm năm Chương 24: Xuyên Cương môn tuyệt kỹ Nhị khuyên - Nội tình Đường gia đầy bí ẩn Chương 25: Dụng quỷ kế đành phải lộ diện - Giở mưu ma dồn bức hung nhân Chương 26: Minh định lập trường tỏ khí phách - Chuyển biến bất ngờ với Xuyên Cương Chương 27: Đại địch nhân lần đầu hiển lộ - Thập Hoàn Chuyển công phu Thập chiêu Chương 28: Nhị phái hàng đầu sinh biến cố - Cảnh báo bất lợi Thập tam chiêu Chương 29: Anh hùng thỏa chí mây ngàn