doc truyen ky lan bao dien klbd truyen chu ebook prc download full

Kỳ Lân Bảo Điển

Hoàn thành 29 Chương 2803 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tìm Bảo điển phóng hỏa, sát nhân - Diệt Đường gia xóa mọi dấu vết Chương 2: Kiếp nạn vẫn đeo đuổi Đường gia - Trong nguy cấp lập kế đào thoát Chương 3: Chung số phận chung cảnh sinh cầm - Có hậu ý nên truyền tuyệt kỹ Chương 4: Kẻ thật tâm gặp người thủ đoạn - Mưu hại tại nhân thành do thiên Chương 5: Vì đại cục bỏ tư lấy công - Do có biến suýt đà vong mệnh Chương 6: Chuyển biến bất ngờ gây náo động - Nữ anh thư quyết chẳng gả hai Chương 7: Xuyên Cương môn lại có phản đồ - Nhờ quỷ kế Châu Sách thoát nạn Chương 8: Gặp cố nhân mừng vì hóa lạ - Để lừa người quyết dụng tâm cơ Chương 9: Trong nguy cấp tỏ tường thân thế - Bởi bất cẩn mất hết gia thân Chương 10: Hắc Lãnh Thạch Lâm chẳng tầm thường - Phận là gia nhân nên cam thiệt Chương 11: Qua nét vẽ nhận thức võ đạo - Nhờ y thuật đáp trả thâm ân Chương 12: Tử Vực tuyền dò tìm Tuyết ngư - Nhờ mạo hiểm đắc thành sở học Chương 13: Nhân đãi nhân, tình báo đáp tình - Thảm họa đến diệt Thượng Quan phủ Chương 14: Một lời đã hứa quyết không đổi - Ân xen lẫn oán bị nghi ngờ Chương 15: Quỷ kế tắc hữu quỷ kế trị - Luận phương cứu người người lại lụy thân Chương 16: Thoát tử cảnh lại lâm hiểm cảnh - Thật khó lường tâm địa nữ nhân Chương 17: Mưu định hợp Nhất quỷ Tam tiên - Nêu vận hạn suýt lộ hành tàng Chương 18: Bậc tiểu hùng đa mưu túc trí - Phận nữ nhi hành tung khó lường Chương 19: Quay về chốn cũ chạm Hắc Minh - Mất dịp dò xét náo Hắc Lãnh Chương 20: Thủ đoạn tàn độc hủy Thạch Lâm - Tuyệt kỹ Kỳ Lân cứu sinh mạng Chương 21: Cứ ngỡ tối độc phụ nhân tâm - Nhưng nào bằng tham tâm đồ bá Chương 22: Họa vô đơn chí anh hùng quỵ - Tâm cơ mưu lợi vạch ngay gian Chương 23: Thịnh hội Xuyên Cương mưu đại sự - Ẩn tình nung nấu cả trăm năm Chương 24: Xuyên Cương môn tuyệt kỹ Nhị khuyên - Nội tình Đường gia đầy bí ẩn Chương 25: Dụng quỷ kế đành phải lộ diện - Giở mưu ma dồn bức hung nhân Chương 26: Minh định lập trường tỏ khí phách - Chuyển biến bất ngờ với Xuyên Cương Chương 27: Đại địch nhân lần đầu hiển lộ - Thập Hoàn Chuyển công phu Thập chiêu Chương 28: Nhị phái hàng đầu sinh biến cố - Cảnh báo bất lợi Thập tam chiêu Chương 29: Anh hùng thỏa chí mây ngàn