doc truyen kinh diem nhat thuong kdnt truyen chu ebook prc download full

Kinh Diễm Nhất Thương

Hoàn thành 86 Chương 4463 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Kinh Diễm Nhất Thương là một trong những tác phẩm tiêu biểu thuộc thể loại truyện kiếm hiệp của tác giả Ôn Thụy An. Mở đầu truyện Kinh Diễm Nhất Thương là hình ảnh Thái Kinh hạ lệnh, muốn Vương Tiểu Thạch ám sát Gia Cát tiên sinh. Lý do của hắn là: Gia Cát không chết, quốc gia sẽ không có ngày bình yên.

Ẩn ý phía sau là: hắn không chết, ngươi chết. Nếu như Vương Tiểu Thạch không giết được Gia Cát tiên sinh, Thái Kinh sẽ sử dụng quyền sinh sát của hắn, nhổ tận gốc rễ Kim Phong Tế Vũ lâu trong kinh thành... Xem ra, vì nước vì dân, về tình về nghĩa, hắn đều phải giết Gia Cát. Truyện tiếp diễn với khung cảnh thực sự hỗn loạn trong quán trà, mệnh lệnh được giao, người y phải giết, tất cả đang tụ lại một chỗ...

Vương Tiểu Thạch không biết lý do tại sao Gia Cát tiên sinh phải chết nhưng là nếu đã có lệnh tất phải thực thi, hắn bỏ cả thân mình không nghĩ đến mọi thứ, giờ này chỉ có một mục tiêu duy nhất, nhưng là đến khi lưỡi kiếm vùng lên mới chợt nhận được lệnh. Rốt cục còn phải làm những điều gì nữa, còn có gì đang ở phía trước, Gia Cát tiên sinh mà hắn muốn giết đang ở đâu, cùng đọc truyện kiếm hiệp đặc sắc này để lần theo dấu Gia Cát và Tiểu Thạch..

Chương 1: Mệnh lệnh triều đình thay đổi bảy lần Chương 2: Đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo (phần 1) Chương 3: Đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo (phần 2) Chương 4: Nắng chiều, cầu tàu, bóng người, sóng lớn Chương 5: Bố cục Chương 6: Hòa cục Chương 7: Loạn cục Chương 8: Phạn cục (bữa cơm) Chương 9: Nhập cục Chương 10: Nguy cục Chương 11: Sát cục Chương 12: Tình cục Chương 13: Phá cục Chương 14: Cương cục (cục diện bế tắc) Chương 15: Mê cục Chương 16: Lưỡng cục (hai cục diện) Chương 17: Tàn cục & Tử cục Chương 18: Khí cục (bản lĩnh) Chương 19: Giảo cục (khuấy đảo cục diện) Chương 20: Biến cục Chương 21: Kỳ cục (ván cờ) Chương 22: Muộn cục (cục diện im lìm) Chương 23: Khí cục (trận thế) Chương 24: Kỳ cục (bất ngờ) Chương 25: Sinh cục (đường sống) Chương 26: Diệu cục Chương 27: Cách cục (thể thống) Chương 28: Xuất cục Chương 29: Đại cục Chương 30: Chiến cục Chương 31: Bại cục Chương 32: Thắng cục Chương 33: Vong cục Chương 34: Định cục Chương 35: Thảm cục Chương 36: Dược cục Chương 37: Phiến cục (mưu kế) Chương 38: Tổng cục Chương 39: Phân cục Chương 40: Thời cục Chương 41: Khốn cục Chương 42: Cảnh cục Chương 43: Kết cục Chương 44: Tiêu cục Chương 45: Bưu Cục Chương 46: Đương cục (trong cục) Chương 47: Chung cục Chương 48: Cục Chương 49: Phản kích Chương 50: Mãnh kích (công kích mãnh liệt)