doc truyen kim kiem lenh kkl truyen chu ebook prc download full

Kim Kiếm Lệnh

Hoàn thành 88 Chương 3606 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ác chiến trong rừng hoang Chương 2: Vị thúc thúc thứ sáu Chương 3: Thân thế mơ hồ Chương 4: Hai chiếc mặt nạ da người Chương 5: Chính Nghĩa chi kiếm Chương 6: Giang Nam đại hiệp Chương 7: Đảo Chuyển Càn Khôn, Nghịch Thiên huyền công Chương 8: Vụ án sát phu Chương 9: Kim Diện Nhị Lang Chương 10: Oan tình cởi mở Chương 11: Sứ giả chính nghĩa Chương 12: Cuộc gặp gỡ tại Quan Âm đường Chương 13: Có ẩn tình riêng Chương 14: Vì lầm gặp phúc Chương 15: Những biến cố khủng khiếp trên núi Nhạn Đãng Chương 16: Ai có người thù này Chương 17: Dương Châu thanh lịch Chương 18: Không nên ở lâu chốn này Chương 19: Được chim bẻ ná, được cá bẻ cần Chương 20: Xác chết tố giác kẻ sát nhân Chương 21: Người như ngọc tốt, ngựa như rồng Chương 22: Lại gặp người của Thiên Diện giáo Chương 23: Khó biết là trai hay gái Chương 24: Trên núi Thái Sơn ngắm nhìn thiên hạ dưới mắt Chương 25: Tu La Thần Mỗ Chương 26: Chiến tranh hóa ra hòa bình Chương 27: Giữa đêm khuya rình xem luyện võ Chương 28: Ngô Câu kiếm Chương 29: Vô Độc sơn trang Chương 30: Thủ pháp “Phần Tâm chỉ” Chương 31: Tung hoành vô địch Chương 32: trí thức Chương 33: Thanh Thành Phi Yến Chương 34: Bôn Lôi Thủ của phái Bạch Hà Chương 35: Song hiệp trổ tài cột tặc nhân Chương 36: Nam Thiên Nhất Điêu đánh đuổi Xà Cư Sĩ Chương 37: Dịch Hình chân kinh Chương 38: Phiên Phúc Độc Thủ Chương 39: thuốc giải Chương 40: Ước hẹn núi Chung Sơn Chương 41: Lão quái nhân nơi cổ mộ Chương 42: Đại chiến tại Minh Lăng Chương 43: Tà Chính tranh hùng Chương 44: Thắng bại chưa phân Chương 45: Đạp tuyết vượt núi Thanh Phong Chương 46: Đêm lạnh vào thăm Địa ngục Chương 47: Diện kiến Giáo chủ Thiên Diện giáo Chương 48: Vừa hạ sơn đã gặp cường địch Chương 49: Cẩm Nam đệ nhất sơn Chương 50: Võ lâm đệ nhất nhân