doc truyen kim giap mon kgm truyen chu ebook prc download full

Kim Giáp Môn

Hoàn thành 25 Chương 2335 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuân thị mãi thê ưu hương hỏa - Đàm biên đoạt bảo diệt cừu nhân Chương 2: Thiểm Tây đao xuất kiêu ma tử - Thiếu Thất thùy tri hữu ác nhân Chương 3: Diệt Song thần hiếu tử hoan tâm - Phế trang ngộ U Linh lão quỷ Chương 4: Luyện thần công dạ hoài mỹ nữ - Đáo Ngũ Lăng ly gián Song ma Chương 5: Thập niên lao lý phùng Minh chủ - Đáo Lạc Dương thành hữu tâm nhân Chương 6: Ba Giáp cốc truy tìm bí cấp - Trung Thu nguyệt hạ cứu môn nhân Chương 7: Sơn Đông giá họa U Linh giáo - Ngõa thượng kinh tâm kiến Thiên tôn Chương 8: Lộ thượng Hồng Lô phùng Phật chưởng - Tầm mã ngộ cường địch Chương 9: Kim Điêu vạn lý tầm thân phụ - Đế địa anh hùng hý lão ma Chương 10: Hoa Sơn côn hạ Tam yêu tử - Ngọc Nữ Phong tiền phản tặc vong Chương 11: Nam Kinh trảm chỉ kết kim lan - Hổ huyệt Nam Cung thi diệu kế Chương 12: Kỳ Liên nhất phản thu linh dược - Giang biên sơn động ngộ giai nhân Chương 13: Hạng lang diệu kế an thiên hạ - Xuân nhật hồi gia bất kiến nhân Chương 14: Xuyên tâm xuất thế khuynh thiên hạ - Phục Hổ tàng long hữu nhất nhân Chương 15: Mai Hoa cốc anh hùng đoạt bảo - Trường An thành họa khởi gia trang Chương 16: Nguyệt dạ hồ biên trầm lãnh thủy - Nam Dương Đông Xưởng ngộ hung thần Chương 17: Giả Tiên lang đoạt Võ trạng nguyên - Sát Vương gia hựu đắc phu nhân Chương 18: Hỷ nhật hốt thiên hạ thành tử nhật - Ngộ Xà vương hào kiệt vong tâm Chương 19: Hỷ nhật hốt thiên hạ thành tử nhật - Ngộ Xà vương hào kiệt vong tâm Chương 20: Thùy tri ma ảnh lâm trung ẩn - Tuyết thượng kỳ nhân lộng Tam ma Chương 21: Thiện ác đáo đầu chung hữu báo - Đắc thần công hoan tiếu nhàn du Chương 22: Hằng Sơn ngộ ma mưu - Thượng Kinh phùng quỷ kế Chương 23: Hằng Sơn ngộ ma mưu - Thượng Kinh phùng quỷ kế Chương 24: Thiện ác đáo đầu chung hữu báo - Hoa Sơn hào kiệt sát Tam ma Chương 25: Thiện ác đáo đầu chung hữu báo - Hoa Sơn hào kiệt sát Tam ma