doc truyen kim dieu than chuong kdtc truyen chu ebook prc download full

Kim Điêu Thần Chưởng
Kim Điêu Thần Chưởng

Kim Điêu Thần Chưởng

Hoàn thành 78 Chương 4059 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Kịch Chiến Giữa Đêm Đông Chương 2: Cải Tử Hoàn Sinh Nơi Côn Đảo Chương 3: Thiên Cơ Huyền Ảo, Hoạ Trung Sinh Phước Chương 4: Trở Về Đất Liền Chương 5: Cổ Yển La Hán Chương 6: Biến Cố Ở Long Khẩu Chương 7: Ác Đấu Trong Đêm Tối Chương 8: Tuyệt Kỹ Sơ Triển Chương 9: Ngọc Về Cố Chủ, Tam Chiến Tuyệt Hồn Chương 10: Tam Kích Tuyệt Hồn Chương 11: Phượng Mục Nữ Lê Tường Chương 12: Khích Bác Phượng Nữ, Thử tài Thiên Hạ Chương 13: Kim Điêu Tuyệt Kỹ Chương 14: Anh Hùng Trượng Nghĩa, Thiết Đảm Hào Sĩ Chương 15: Sói Lang Hồn Siêu Phách Tán Chương 16: Tuyệt Kiếm Nhất Bổn Đạo Nhân Chương 17: Phong Cốc Giữa Sa Mạc Chương 18: Gia Ân Thiên Hạ ,Tâm Đắc Sở Nguyện Chương 19: Diệt Cường Đạo, Về Quải Tử Hồ Chương 20: Đảm Nhận Trọng Trách, Trấn Hưng Cơ Nghiệp Chương 21: Trùng Tịch Giang Sơn, Trấn Oai Hắc Đạo Chương 22: Kim Điêu Bài Long, Minh Tâm Rực Rỡ Chương 23: Thương Thoả Đại Kế, Tiền Phong Đi Đầu Chương 24: Hoả Long Đạn hoả Thiêu Bách Giác Bảo Chương 25: Tiểu A Phòng Cựu Thù Tái Ngộ Chương 26: Uy Đoạt Nhất Tiếu Đoạt Hồn Chương 27: Quỷ Khốc Thần Sầu, Cỏ Cây Tan Nát Chương 28: Người Người Định Liệu, Ân Oán Phân Minh Chương 29: Thiêu Trang Huỷ Bảo, Tuốt Gươm Tầm Thù Chương 30: Mong Manh Dấu Vết, Khôi Kỳ Bỗng Hiện Chương 31: Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Tranh Đoạt Tài Nguyên Chương 32: Thuỷ Hoả Kỵ Nhau, Binh Đao Khó Tránh Chương 33: Hỗn Chiến Đại Liễu Bình, Ngũ Nhạc Gặp Cường Địch Chương 34: Kim Điêu Cuốn Gió, Di Hận Thâm Căn Chương 35: Đánh Mất Tiên Cơ, Ngân Qua Đại Bại Chương 36: Khôi Kỳ, Mãng Long Đội Tan Hội Vỡ Chương 37: Nam Hải Sát Giả Kịch Chiến Kiếm Sĩ Trung Nguyên Chương 38: Đấu Trường Lại Mở Khiếp Vía Nhất Can Chương 39: Ngọc Nát Còn Hơn Giữ Ngói Lành Chương 40: Kết Thù Tam Phái Đoạn Tý Răn Người Chương 41: Phượng Mục Mỹ Nhân Hữu Ý Vô Tình Chương 42: Song Long Hào Sảng Lãng Tử Đêm Khuya Chương 43: Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Tử Tâm Chương 44: Khắc Ghi Cừu Hân, Rong Ruổi Tầm Cừu Chương 45: Bên Đường Tương Ngộ Đâu Mâu Song Hào Chương 46: Khôi giáp lấp lánh, long hổ tranh hùng Chương 47: Tuyệt kiếm kỳ chiêu khiếp hồn Song giáp sĩ Chương 48: Vàng thau hòa lẫn, Thật giả trộn chung Chương 49: Đi với bụt mặc áo cà sa, Đi với ma mặc áo giấy Chương 50: Oán tình phải kết, Hổ nhập quần lang