doc truyen kim co vo hiep phu kcvhp ebook prc download full

Kim cổ võ Hiệp phú
Kim cổ võ Hiệp phú

Kim cổ võ Hiệp phú

Tác giả: Đông Phương Nhị Ma Đầu Thể loại: Đồng Nhân, Võ Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 602 Chương 46155 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nam nhi mộng võ hiệp, Kim Cốc giang hồ đường, nhìn yêu quái, ngắm gió nổi mây vần.

Convert by: hanthientuyet.

Review by @shinnt: 

Bộ này viết khá ổn !!!!

Thằng main xuyên về thời kỳ thiên long bát bộ nhờ 1 cái thế giới trong cơ thể @_@ trùng hợp là ở thế giới này có 1 thằng xuyên qua trước khi nó đến tầm 30 đến 40 năm thằng này là đệ tử của Tiêu dao tử ---> thằng xuyên qua đó lúc qua đã tầm 30 tuổi đến khi main đến thì nó chết già rồi nhưng vẫn để lại 1 số bí kíp cho Kiều Phong (trước khi chết nhận Kiều Phong ,Hư trúc làm đệ tử hay sao ấy cái này không nhớ rõ) ---> sau thằng main với Kiều Phong khởi nghĩa lập ra 1 quốc gia lấy như xã hội chủ nghĩa ----> thăng main võ công lên cấp mà thế giới không đủ ủng hộ nên vào trạng thái chết giả mấy lần ---> sống qua thời xạ điêu ,thần điêu ,ỷ thiên ,tiếu ngạo ---> đến đây nó mới biết rõ cái thế giới nó mang theo yêu cầu nó phải làm chủ cái thế giới mà nó đang ở sau nó đến Hồng Hoang học lấy Đạo, Phật, Ma, Võ ---> về thế giới này của nó truyền đạo ...... ---> đến đây chưa xem xong nên chả biết.

Chương 001: Bách Hiểu Sinh (bên trên) Chương 002: Bách Hiểu Sinh (xuống) Chương 003: Không giới hòa thượng Chương 004: Không giới uy vũ Chương 005: Bầy ngọc viện tuồng kịch (bên trên) Chương 006: Bầy ngọc viện tuồng kịch (xuống) Chương 007: Bái sư thỉnh giáo Chương 008: Biến nữa à thay đổi Chương 009: Phái Tung Sơn ám tập Chương 010: Âm thầm giao dịch Chương 011: Thật dầy cơ sở Chương 012: Tỷ đấu (một) Chương 013: Tỷ đấu (hai) Chương 014: Tỷ đấu (ba) Chương 015: Tỷ đấu (bốn) Chương 016: Nội công cùng chiêu thức Chương 017: Tự hạn chế Chương 018: Tái đấu (một) Chương 019: Tái đấu (hai) Chương 020-021: Tái đấu (ba) Chương 022: Kiếm Chương 023: Trở về! Chương 024: Hai tháng lại 8 ngày Chương 025: Chăn lớn cùng giường Chương 026: Vào Cái Bang giết Liêu binh Chương 027: Toàn Quan Thanh ánh mắt Chương 028: Khiết Đan võ sĩ (một) Chương 029: Khiết Đan võ sĩ (hai) Chương 030: Khiết Đan võ sĩ (ba) Chương 031: Khiết Đan võ sĩ (bốn) Chương 032: Mới Đà chủ Chương 033: Ba năm Chương 034: Võ học cảnh giới Chương 035: Đầu mối cá sấu thần Chương 036: Hành hiệp trượng nghĩa (một) Chương 037: Hành hiệp trượng nghĩa (hai) Chương 038: Hành hiệp trượng nghĩa (ba) Chương 039: Trở về nhà Chương 040: Nhà Chương 041: Lợi ích động lòng người Chương 042: Ác! Chương 043: Lại ba năm Chương 044: Cửu Âm Chân Kinh Chương 045: Ngũ tuyệt Chương 046: Hoa Sơn luận kiếm (một) Chương 047: Hoa Sơn luận kiếm (hai) Chương 048: Hoa Sơn luận kiếm (ba) Chương 049: Hoa Sơn luận kiếm (bốn) Chương 050: Hoa Sơn luận kiếm (năm) Chương 051: Hoa Sơn luận kiếm (sáu)