doc truyen kim co vo hiep phu kcvhp truyen chu ebook prc download full

Kim cổ võ Hiệp phú
Kim cổ võ Hiệp phú

Kim cổ võ Hiệp phú

Tác giả: Đông Phương Nhị Ma Đầu Thể loại: Đồng Nhân, Võ Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 602 Chương 121017 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nam nhi mộng võ hiệp, Kim Cốc giang hồ đường, nhìn yêu quái, ngắm gió nổi mây vần.

Convert by: hanthientuyet.

Review by @shinnt: 

Bộ này viết khá ổn !!!!

Thằng main xuyên về thời kỳ thiên long bát bộ nhờ 1 cái thế giới trong cơ thể @_@ trùng hợp là ở thế giới này có 1 thằng xuyên qua trước khi nó đến tầm 30 đến 40 năm thằng này là đệ tử của Tiêu dao tử ---> thằng xuyên qua đó lúc qua đã tầm 30 tuổi đến khi main đến thì nó chết già rồi nhưng vẫn để lại 1 số bí kíp cho Kiều Phong (trước khi chết nhận Kiều Phong ,Hư trúc làm đệ tử hay sao ấy cái này không nhớ rõ) ---> sau thằng main với Kiều Phong khởi nghĩa lập ra 1 quốc gia lấy như xã hội chủ nghĩa ----> thăng main võ công lên cấp mà thế giới không đủ ủng hộ nên vào trạng thái chết giả mấy lần ---> sống qua thời xạ điêu ,thần điêu ,ỷ thiên ,tiếu ngạo ---> đến đây nó mới biết rõ cái thế giới nó mang theo yêu cầu nó phải làm chủ cái thế giới mà nó đang ở sau nó đến Hồng Hoang học lấy Đạo, Phật, Ma, Võ ---> về thế giới này của nó truyền đạo ...... ---> đến đây chưa xem xong nên chả biết.

Chương 001: Bách Hiểu Sinh (bên trên) Chương 002: Bách Hiểu Sinh (xuống) Chương 003: Không giới hòa thượng Chương 004: Không giới uy vũ Chương 005: Bầy ngọc viện tuồng kịch (bên trên) Chương 006: Bầy ngọc viện tuồng kịch (xuống) Chương 007: Bái sư thỉnh giáo Chương 008: Biến nữa à thay đổi Chương 009: Phái Tung Sơn ám tập Chương 010: Âm thầm giao dịch Chương 011: Thật dầy cơ sở Chương 012: Tỷ đấu (một) Chương 013: Tỷ đấu (hai) Chương 014: Tỷ đấu (ba) Chương 015: Tỷ đấu (bốn) Chương 016: Nội công cùng chiêu thức Chương 017: Tự hạn chế Chương 018: Tái đấu (một) Chương 019: Tái đấu (hai) Chương 020-021: Tái đấu (ba) Chương 022: Kiếm Chương 023: Trở về! Chương 024: Hai tháng lại 8 ngày Chương 025: Chăn lớn cùng giường Chương 026: Vào Cái Bang giết Liêu binh Chương 027: Toàn Quan Thanh ánh mắt Chương 028: Khiết Đan võ sĩ (một) Chương 029: Khiết Đan võ sĩ (hai) Chương 030: Khiết Đan võ sĩ (ba) Chương 031: Khiết Đan võ sĩ (bốn) Chương 032: Mới Đà chủ Chương 033: Ba năm Chương 034: Võ học cảnh giới Chương 035: Đầu mối cá sấu thần Chương 036: Hành hiệp trượng nghĩa (một) Chương 037: Hành hiệp trượng nghĩa (hai) Chương 038: Hành hiệp trượng nghĩa (ba) Chương 039: Trở về nhà Chương 040: Nhà Chương 041: Lợi ích động lòng người Chương 042: Ác! Chương 043: Lại ba năm Chương 044: Cửu Âm Chân Kinh Chương 045: Ngũ tuyệt Chương 046: Hoa Sơn luận kiếm (một) Chương 047: Hoa Sơn luận kiếm (hai) Chương 048: Hoa Sơn luận kiếm (ba) Chương 049: Hoa Sơn luận kiếm (bốn) Chương 050: Hoa Sơn luận kiếm (năm) Chương 051: Hoa Sơn luận kiếm (sáu)