doc truyen kim but than hiep kbth truyen chu ebook prc download full

Kim Bút Thần Hiệp

Hoàn thành 16 Chương 1041 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Vầng kim ô đã ngả về tây, từng đàn chim lần lượt kéo nhau vào rừng.

Trên một bãi cỏ rộng ven rừng, một văn sĩ trung niên đang cúi xuống xem xét một tử thi.

Tử thi ấy tuy bị trúng rất nhiều phi tiêu, nhưng không phải là một người bằng xương bằng thịt.

Lúc này, chỉ thấy văn sĩ trung niên từ từ đứng thẳng nguời lên, lắc đầu buông tiếng thở dài, đoạn đưa mắt nhìn về phía trời tây, đối mặt với nắng chiều rực rỡ thờ thẫn đứng thừ ra.