doc truyen kiem vuong trieu convert kvtc truyen chu ebook prc download full

Kiếm Vương Triều Convert
Kiếm Vương Triều Convert
Tiên Hiệp Nguồn: http://bachngocsach.com/ Thêm Chương

Kiếm Vương Triều Convert

Tác giả: Vô Tội Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://bachngocsach.com/

Đang cập nhật Convert 946 Chương 118306 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Kể từ khi liên tiếp diệt ba vương triều lớn Hàn, Triệu, Ngụy, Vương Triều Đại Tần đã đón nhận một lượng tu hành giả lớn chưa từng có từ trước tới giờ. Mỗi người trong tầng tầng, lớp lớp người tu hành đều lấy danh phận người Tần mà hãnh diện.

Đinh Trữ, một thiếu niên xuất thân Tần Quốc không thể nghi ngờ, sống tại Trường Lăng thành lại mỗi ngày suy tính làm sao phá tan Vương Triều Đại Tần, giết chết Tần Hoàng Đế đã tu hành đến Đệ Bát Cảnh, cảnh giới xưa này chưa từng có người luyện thành...

Đọc bản dịch "Kiếm Vương Triều".

5 chương truyện mới nhất

Kiếm Vương Triều - Lời dẫn truyện Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 1: Kiếm Lô Nghiệt Dư Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 2: Hoạt đắc trường, tiện tẩu đắc viễn - Sống càng lâu, đi càng xa Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 3: Chỉ Vì Người Đẹp Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 4: Song Tu Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 5: Công bằng Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 6: Thời cơ Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 7: Thiếu nợ Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 8: Trong bóng tối, có tằm âm thanh Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 9: Khất Mệnh Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 10: Mưa gió mịt mù người như quỷ Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 11: Nhân Kiệt Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 12: Trái Cây Chua Ngọt Cùng Môi Máu Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 13: Nhất Kiếm Trảm Giao Long Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 14: Lướt Sóng Ca, Dạ Họa Tường Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 15: Người Của Chúng Ta Còn Chưa Tới Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 16: Thời buổi rối loạn QUYỂN 1: ĐẠI NGHỊCH - Chương 17: ĐẠO VÂN VĂN QUYỂN 1: ĐẠI NGHỊCH - Chương 18: ĐỆ TỨ CẢNH Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 19: Chân ý Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 20: Cự tuyệt Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 21: Đại kế Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 22: Lưỡng Tằng Lâu, Vương Thái Hư QUYỂN 1: ĐẠI NGHỊCH - Chương 23: TỤC THIÊN THẦN QUYẾT QUYỂN 1: ĐẠI NGHỊCH - Chương 24: BÁT VỤ QUYỂN 1: ĐẠI NGHỊCH - Chương 25: DẠ YẾN Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 26: Bàn Sơn Cảnh Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 27: Bạch dương giác Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 28: Bản Mệnh cảnh Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 29: Sinh Tử Chi Cách Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 30: Hoàng Hậu Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 31: Bạch Dương Động Đại sư huynh Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 32: Thời gian không uổng độ Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 33: Bộ Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 34: Cơ Duyên Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 35: Trường hợp đặc biệt Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 36: Chọn kinh Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 37: Hoàn toàn mới tu hành Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 38: Nửa ngày thông huyền Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 39: Chân chính quái vật Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 40: Linh mạch trong truyền thuyết Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 41: Âm mưu của Địch Thanh Mi Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 42: Dựa vào kiếm Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 43: Đổi lại 7 năm Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 44: Thanh Chi Ngọc Phách Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 45: Tàn kiếm Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 46: Đan đạo kiếm Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 47: Không thích Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 48: Một trận ám sát Quyển 1: Đại Nghịch - Chương 49: Kiếm ngang chân mày, tuyết tuôn rơi