doc truyen kiem lai kl truyen chu ebook prc download full

Kiếm Lai
Kiếm Lai

Kiếm Lai

Tác giả: Phong Hỏa Hí Chư Hầu Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 340 Chương 28208 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đại thế giới, không gì không có. Ta Trần Bình An, chỉ có một kiếm, có thể bàn sơn, đảo hải, hàng yêu, trấn ma, sắc thần, trích tinh, đoạn giang, tồi thành, khai thiên!

Truyện mới ra của tác giả, 1 chương/ ngày, đọc khá hay, nay giới thiệu cho ae cùng xem.

Chương 1: Kinh trập Chương 2: Mở cửa Chương 3: Mặt trời mọc Chương 4: Hoàng điểu Chương 5: Nói toạc ra Chương 6: Hạ quẻ Chương 7: Chén nước Chương 8: Bại thảo Chương 9: Thiên vũ tuy khoan Chương 10: Thực ngưu khí Chương 11: Thiếu nữ cùng phi kiếm Chương 12: Hẻm nhỏ Chương 13: Tương phùng Chương 14: Ngày mùng 5 tháng 5 Chương 15: Ép thắng Chương 16: Đừng hòng Chương 17: Bất bình phải kêu Chương 18: Ngũ khứ kỳ tam (五去其三) Chương 19: Đại đạo Chương 20: Gặp trở ngại Chương 21: Bộ xà ưng Chương 22: Chừng mực Chương 23: Hòe ấm Chương 24: Đem tặng Chương 25: Ly biệt Chương 26: Dễ nói chuyện Chương 27: Điểm tình Chương 28: Tham tài Chương 29: Hồ mị Chương 30: Phòng tối Chương 31: Xao sơn Chương 32: Đào diệp Chương 33: Cải trang vi hành Chương 34: Tụ hội Chương 35: Cam thảo Chương 36: Sách cổ Chương 37: Quyền phổ Chương 38: 9 cảnh Quyển 1: Chim tước trong lồng - Chương 39: Mắng cây hòe Quyển 1: Chim tước trong lồng - Chương 40: Hoàn lễ Quyển 1: Chim tước trong lồng - Chương 41: Luyện quyền Quyển 1: Chim tước trong lồng - Chương 42: Thiên tài Quyển 1: Chim tước trong lồng - Chương 43: Thiếu niên cùng lão cẩu Chương 44: Tra ra manh mối Chương 45: Ánh mặt trời Chương 46: Áp Y đao Chương 47: Độc hành Chương 48: Thả diều Chương 49: Mảnh sứ vỡ Chương 50: Thiên hành kiện