doc truyen kiem gia khuc kgk truyen chu ebook prc download full

Kiêm Gia Khúc

Hoàn thành 50 Chương 1959 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Gia bạo (Gia= nhà; Bạo= hung tàn) (tức là bạo lực gia đình) Chương 2: Nuôi gia đình Chương 3: Đầu mối Chương 4: Tinh Tinh Chương 5: Không được tự nhiên Chương 6: Mấy đóa Chương 7: Tuyết đầu mùa Chương 8: Say rượu Chương 9: Thân nhân cũ Chương 10: Gặp mặt Chương 11: Cái gọi là sinh bệnh Chương 12: Cái gọi là chuyện xưa Chương 13: Cái gọi là về nhà Chương 14: Cái gọi là tuyết Chương 15: Cái gọi là phiền toái Chương 16: Cái gọi là tâm bệnh Chương 17: Cái gọi là đường dài Chương 18: Cái gọi là bí mật Chương 19: Cái gọi là tới gần Chương 20: Nói cửa ải cuối năm [ tróc trùng ] Chương 21: Nói con thỏ Chương 22: Nói có quen biết Chương 23: Nói tan cuộc Chương 24: Nói tỷ muội Chương 25: Nói phong ba [ trảo trùng ] Chương 26: Nói chê cười Chương 27: Nói kết tóc Chương 28: Nói tiết trời ấm lại Chương 29: Nói ấm áp Chương 30: Chính như tuyết đọng Chương 31: Chính như mưa phùn Chương 32: Chính như xuân thủy Chương 33: Chính như hạ đêm Chương 34: Chính như sắc thu Chương 35: Chính như đông dương… Chương 36: Chính như loạn sắc… Chương 37: Chính như ánh nến… Chương 38: Chính như giọt sương… Chương 39: Đúng như chức võng… Chương 40: Đúng như u ám… Chương 41: Đúng như nhiều loại hoa… Chương 42: Đúng như tố nhan… Chương 43: Đúng như bay lên… Chương 44: Đúng như dòng nước xiết… Chương 45: Đúng như gợn sóng… Chương 46: Đúng như hỏa diễm… Chương 47: Đúng như ánh trăng… Chương 48: Chính văn kết thúc… Chương 49: Phiên ngoại – phần 1 Kiêm Gia Khúc Chương 50: PN2 – Kiêm Gia Khúc