doc truyen kiem dong trung chau kdtc truyen chu ebook prc download full

Kiếm Động Trung Châu

Hoàn thành 78 Chương 4500 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: CHỐN VÕ LÂM HUYỀN KINH XUẤT HIỆN VÌ BẢO VẬT CHIA RẼ QUẦN TÀ Chương 2: VÌ THAM TÂM MA ĐẦU BỎ MẠNG TRANH BẢO VẬT CHẤN ĐỘNG TRUNG CHÂU Chương 3: GIỮA U LÂM CỖ KIỆU THẦN BÍ GÂY SÁT KIẾP THỦ ĐOẠN KINH NHÂN Chương 4: TRỊ THƯƠNG THẾ CẢM TÌNH THIẾU HIỆP TẦM ĐẠI PHU CHỈ LỐI GIANG NGUYÊN Chương 5: NƠI QUAN ĐẠO LẠI KHAI SÁT KIẾP ĐẠI CUNG CHỦ THA TỘI QUẦN HÀO Chương 6: GIỮA QUAN ĐẠO SỨ THẦN XUẤT HIỆN VŨ HƯƠNG VIỆN DIỆN KIẾN NGHI VƯƠNG Chương 7: THƯƠNG HÀI TỬ HỨA LỜI CẦU GIÁO HAI TIỂU HÀI KẾT BẠN TRI ÂM Chương 8: ĐẾN NAM DƯƠNG TẦM SƯ HỌC NGHỆ NƠI THÀNH NGOẠI LƯỠNG GIÁO TRANH PHONG Chương 9: LUẬN THI PHÚ KẾT BẠN VĂN CHƯƠNG GIỮA ĐƯỜNG PHỐ QUẦN TÀ SINH SỰ Chương 10: NGỘ ĐỊCH NHÂN THƯ SINH CHỊU NHỊN THẤY KỲ LỆNH QUẦN ĐẠO KINH TÂM Chương 11: CỨU THÍCH KHÁCH, CÔNG TỬ VAN NÀI GIẢI PHẠM NHÂN, TƯỚNG QUÂN BÁI KIẾN Chương 12: GIỮA QUAN ĐẠO CƯỜNG KHẤU CHẶN ĐƯỜNG HIỂN THẦN THÔNG GIẢI NGUY TIÊU CỤC Chương 13: CẢM TÌNH NGHĨA THU PHỤC LAN THƯƠNG NƠI QUAN ĐẠO QUẦN TÀ XUẤT HIỆN Chương 14: NẢY TÀ TÂM ĐỘNG THỦ QUÁ CHIÊU XUẤT NGÂN KIẾM QUẦN TÀ KHIẾP PHỤC Chương 15: TƯỜNG SỰ THẬT TẦM Y CHỮA BỆNH NƠI TRÚC LÂM PHÁT HIỆN TRẬN ĐỒ Chương 16: GIỮA TRẬN ĐỒ CÓ NGƯỜI XUẤT HIỆN TRÔNG CẢNH NGỘ LẠI THẤY CHẠNH LÒNG Chương 17: NGHĨ CÁCH HAY GIẢI CỨU LÃO TÀO RỜI TRÚC LÂM LÒNG MỪNG KHẤP KHỞI Chương 18: GIỮA ĐÊM TRƯỜNG HAI LẦN BIẾN CỐ BỌN GIAN PHI BỊ BẮT ĐƯỢC THA Chương 19: GIỮA QUAN ĐẠO NGỘ KIẾN LÃO TIỀU BÊN BỜ SÔNG KỲ NHÂN XUẤT HIỆN Chương 20: ĐẾN GIANG NGUYÊN, LÃO NGƯ GIÚP SỨC GẶP LÃN Y, LIỆP LÃO DỤNG MƯU Chương 21: LÃN ĐẠI PHU KIẾN TỬ BẤT CỨU ĐỊNH ƯỚC HẸN TỶ ĐẤU BỊ THUA Chương 22: ĐẤT GIANG NGUYÊN THIẾU QUÂN KHỎI BỆNH TƯỜNG SỰ THỂ HÀO KIỆT ĐAU LÒNG Chương 23: TRUYỀN TUYỆT HỌC ĐỊNH DANH PHONG TƯỚC ĐẤT GIANG NGUYÊN RÈN LUYỆN CÔNG PHU Chương 24: THIÊN VÔ GIÁO THIẾU CHỦ GẶP NGUY NGỘ CƯỜNG ĐỊCH SONG MA THẤT THỦ Chương 25: THIÊN VÔ GIÁO GIỮA KHUYA KHÁCH VIẾNG TRÊN MẶT NƯỚC BIẾN DIỄN BẤT NGỜ Chương 26: GIỮA CANH KHUYA SONG PHƯƠNG KHAI CHIẾN TRÊN SÔNG LẠI GẶP CHUYỆN BẤT NGỜ Chương 27: HUYỀN VŨ ĐÀN XUẤT HIỆN TRÊN SÔNG DỤNG THỦ ĐOẠN SONG TÀ BỊ BẮT Chương 28: HUYỀN VŨ ĐÀN TÌM PHƯƠNG GIẢI ĐỘC CẦU DANH Y THẲNG ĐẾN KIM LĂNG Chương 29: CỬU TRÙNG GIÁO TRÊN SÔNG CHẶN LỐI HUYỀN VŨ ĐÀN PHÁT LỆNH TẤN CÔNG Chương 30: HUYỀN VŨ ĐÀN QUÉT SẠCH TÀ MA ĐẠI ĐÀN CHỦ LẬP ĐÀN TẾ ĐIẾU Chương 31: THUYỀN CHỞ NẶNG MANG HÀNG ĐI BÁN THỦY HƯƠNG VIỆN BÀN CHUYỆN KẾT GIAO Chương 32: ĐẾN KIM LĂNG LÂU THUYỀN KIẾN GIÁ THẤY CHÚA CÔNG PHỤ TỬ NGẨN NGƠ Chương 33: GIỮA TRIỀU ĐƯỜNG HỌP NHAU DÂNG BIỂU CHỮA ĐỘC CHỨNG THIẾU HIỆP BÁI SƯ Chương 34: BẮT THÁM TỬ ĐỊNH PHẠT CỬU TRÙNG QUAN ĐẾ MIẾU TIỄU TRỪ GIAN ĐẢNG Chương 35: TIẾC THẮNG TÍCH TRÙNG TU CỔ MIẾU TRUYỀN CHỈ DỤ THẢO PHẠT CỬU TRÙNG Chương 36: TỨ ĐÀN PHỤNG CHỈ VÂY CỬU HOA BẠCH CỐT HUNG THẦN KHÔNG HỐI CÃI Chương 37: MA ĐẦU TỬ CỬU TRÙNG THẦN PHỤC THOÁT NGUY NAN TỨ LÃO TRANH NGÔI Chương 38: BẠCH NHẬT U LÂM SINH KỲ BIẾN ÂM SƠN THẤT THỦ TRƯỚC THẦN CÔNG Chương 39: HIỂN LỘ THẦN CÔNG PHỤC SONG MA HOA NHI PHỤNG CHỈ ĐÓN THIẾU QUÂN Chương 40: NƠI LÂU THUYỀN KIẾN GIÁ GIA PHONG GIANG THIẾU QUÂN LÊN NGÔI TINH CHỦ Chương 41: ĐIỆN HẠ THƯƠNG THÂN TRUYỀN TUYỆT HỌC TIỂU THIẾU QUÂN ĐỊNH CHUYỆN XUẤT HÀNH Chương 42: NHỊ TỔNG QUẢN HẾT LỜI CAN GIÁN TIỂU CHÚA CÔNG KHÔNG THỂ XUẤT HÀNH Chương 43: HỘI KIẾN NGHI VƯƠNG BÀN GIA SỰ THUYỀN TRUNG NGHỊ SỰ PHẠT THÔNG THIÊN Chương 44: VẠN BÁC THƯ SINH VÀO TRIỀU KIẾN TỊNH THẤT LUẬN ĐÀM THỬ KIẾN VĂN Chương 45: VẠN BÁC THƯ SINH XIN THẦN PHỤC TỊNH PHÒNG QUAN LÃO BẮT GIAN PHI Chương 46: TỨ ĐẠI HIỀN TỤ HỘI KIM LĂNG BÁCH LÝ HẠC ĐƯA RA PHẢN KIẾN Chương 47: CUỘC CHIẾN ĐẤU DÀN XẾP BẰNG TIỀN LÃO MAI THI TRÊU ĐÙA ĐÔI TRẺ Chương 48: CẢ TIỂU TRẤN PHÁT SINH QUÁI SỰ TRONG MỘ ĐỊA LÃO QUÁI LÀM ĂN Chương 49: ĐIỆU VONG, TƯ THÁM ĐỀU XUẤT HIỆN NGHE TIẾT LỘ ĐÔI TRẺ KINH TÂM Chương 50: TRONG MỘ ĐỊA TAM QUÁI LUẬN BÀN NHỜ GIÚP ĐỠ YẾN, ĐƯỜNG THOÁT NẠN