doc truyen kiem dong trung chau kdtc ebook prc download full

Kiếm Động Trung Châu

Hoàn thành 78 Chương 2129 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: CHỐN VÕ LÂM HUYỀN KINH XUẤT HIỆN VÌ BẢO VẬT CHIA RẼ QUẦN TÀ Chương 2: VÌ THAM TÂM MA ĐẦU BỎ MẠNG TRANH BẢO VẬT CHẤN ĐỘNG TRUNG CHÂU Chương 3: GIỮA U LÂM CỖ KIỆU THẦN BÍ GÂY SÁT KIẾP THỦ ĐOẠN KINH NHÂN Chương 4: TRỊ THƯƠNG THẾ CẢM TÌNH THIẾU HIỆP TẦM ĐẠI PHU CHỈ LỐI GIANG NGUYÊN Chương 5: NƠI QUAN ĐẠO LẠI KHAI SÁT KIẾP ĐẠI CUNG CHỦ THA TỘI QUẦN HÀO Chương 6: GIỮA QUAN ĐẠO SỨ THẦN XUẤT HIỆN VŨ HƯƠNG VIỆN DIỆN KIẾN NGHI VƯƠNG Chương 7: THƯƠNG HÀI TỬ HỨA LỜI CẦU GIÁO HAI TIỂU HÀI KẾT BẠN TRI ÂM Chương 8: ĐẾN NAM DƯƠNG TẦM SƯ HỌC NGHỆ NƠI THÀNH NGOẠI LƯỠNG GIÁO TRANH PHONG Chương 9: LUẬN THI PHÚ KẾT BẠN VĂN CHƯƠNG GIỮA ĐƯỜNG PHỐ QUẦN TÀ SINH SỰ Chương 10: NGỘ ĐỊCH NHÂN THƯ SINH CHỊU NHỊN THẤY KỲ LỆNH QUẦN ĐẠO KINH TÂM Chương 11: CỨU THÍCH KHÁCH, CÔNG TỬ VAN NÀI GIẢI PHẠM NHÂN, TƯỚNG QUÂN BÁI KIẾN Chương 12: GIỮA QUAN ĐẠO CƯỜNG KHẤU CHẶN ĐƯỜNG HIỂN THẦN THÔNG GIẢI NGUY TIÊU CỤC Chương 13: CẢM TÌNH NGHĨA THU PHỤC LAN THƯƠNG NƠI QUAN ĐẠO QUẦN TÀ XUẤT HIỆN Chương 14: NẢY TÀ TÂM ĐỘNG THỦ QUÁ CHIÊU XUẤT NGÂN KIẾM QUẦN TÀ KHIẾP PHỤC Chương 15: TƯỜNG SỰ THẬT TẦM Y CHỮA BỆNH NƠI TRÚC LÂM PHÁT HIỆN TRẬN ĐỒ Chương 16: GIỮA TRẬN ĐỒ CÓ NGƯỜI XUẤT HIỆN TRÔNG CẢNH NGỘ LẠI THẤY CHẠNH LÒNG Chương 17: NGHĨ CÁCH HAY GIẢI CỨU LÃO TÀO RỜI TRÚC LÂM LÒNG MỪNG KHẤP KHỞI Chương 18: GIỮA ĐÊM TRƯỜNG HAI LẦN BIẾN CỐ BỌN GIAN PHI BỊ BẮT ĐƯỢC THA Chương 19: GIỮA QUAN ĐẠO NGỘ KIẾN LÃO TIỀU BÊN BỜ SÔNG KỲ NHÂN XUẤT HIỆN Chương 20: ĐẾN GIANG NGUYÊN, LÃO NGƯ GIÚP SỨC GẶP LÃN Y, LIỆP LÃO DỤNG MƯU Chương 21: LÃN ĐẠI PHU KIẾN TỬ BẤT CỨU ĐỊNH ƯỚC HẸN TỶ ĐẤU BỊ THUA Chương 22: ĐẤT GIANG NGUYÊN THIẾU QUÂN KHỎI BỆNH TƯỜNG SỰ THỂ HÀO KIỆT ĐAU LÒNG Chương 23: TRUYỀN TUYỆT HỌC ĐỊNH DANH PHONG TƯỚC ĐẤT GIANG NGUYÊN RÈN LUYỆN CÔNG PHU Chương 24: THIÊN VÔ GIÁO THIẾU CHỦ GẶP NGUY NGỘ CƯỜNG ĐỊCH SONG MA THẤT THỦ Chương 25: THIÊN VÔ GIÁO GIỮA KHUYA KHÁCH VIẾNG TRÊN MẶT NƯỚC BIẾN DIỄN BẤT NGỜ Chương 26: GIỮA CANH KHUYA SONG PHƯƠNG KHAI CHIẾN TRÊN SÔNG LẠI GẶP CHUYỆN BẤT NGỜ Chương 27: HUYỀN VŨ ĐÀN XUẤT HIỆN TRÊN SÔNG DỤNG THỦ ĐOẠN SONG TÀ BỊ BẮT Chương 28: HUYỀN VŨ ĐÀN TÌM PHƯƠNG GIẢI ĐỘC CẦU DANH Y THẲNG ĐẾN KIM LĂNG Chương 29: CỬU TRÙNG GIÁO TRÊN SÔNG CHẶN LỐI HUYỀN VŨ ĐÀN PHÁT LỆNH TẤN CÔNG Chương 30: HUYỀN VŨ ĐÀN QUÉT SẠCH TÀ MA ĐẠI ĐÀN CHỦ LẬP ĐÀN TẾ ĐIẾU Chương 31: THUYỀN CHỞ NẶNG MANG HÀNG ĐI BÁN THỦY HƯƠNG VIỆN BÀN CHUYỆN KẾT GIAO Chương 32: ĐẾN KIM LĂNG LÂU THUYỀN KIẾN GIÁ THẤY CHÚA CÔNG PHỤ TỬ NGẨN NGƠ Chương 33: GIỮA TRIỀU ĐƯỜNG HỌP NHAU DÂNG BIỂU CHỮA ĐỘC CHỨNG THIẾU HIỆP BÁI SƯ Chương 34: BẮT THÁM TỬ ĐỊNH PHẠT CỬU TRÙNG QUAN ĐẾ MIẾU TIỄU TRỪ GIAN ĐẢNG Chương 35: TIẾC THẮNG TÍCH TRÙNG TU CỔ MIẾU TRUYỀN CHỈ DỤ THẢO PHẠT CỬU TRÙNG Chương 36: TỨ ĐÀN PHỤNG CHỈ VÂY CỬU HOA BẠCH CỐT HUNG THẦN KHÔNG HỐI CÃI Chương 37: MA ĐẦU TỬ CỬU TRÙNG THẦN PHỤC THOÁT NGUY NAN TỨ LÃO TRANH NGÔI Chương 38: BẠCH NHẬT U LÂM SINH KỲ BIẾN ÂM SƠN THẤT THỦ TRƯỚC THẦN CÔNG Chương 39: HIỂN LỘ THẦN CÔNG PHỤC SONG MA HOA NHI PHỤNG CHỈ ĐÓN THIẾU QUÂN Chương 40: NƠI LÂU THUYỀN KIẾN GIÁ GIA PHONG GIANG THIẾU QUÂN LÊN NGÔI TINH CHỦ Chương 41: ĐIỆN HẠ THƯƠNG THÂN TRUYỀN TUYỆT HỌC TIỂU THIẾU QUÂN ĐỊNH CHUYỆN XUẤT HÀNH Chương 42: NHỊ TỔNG QUẢN HẾT LỜI CAN GIÁN TIỂU CHÚA CÔNG KHÔNG THỂ XUẤT HÀNH Chương 43: HỘI KIẾN NGHI VƯƠNG BÀN GIA SỰ THUYỀN TRUNG NGHỊ SỰ PHẠT THÔNG THIÊN Chương 44: VẠN BÁC THƯ SINH VÀO TRIỀU KIẾN TỊNH THẤT LUẬN ĐÀM THỬ KIẾN VĂN Chương 45: VẠN BÁC THƯ SINH XIN THẦN PHỤC TỊNH PHÒNG QUAN LÃO BẮT GIAN PHI Chương 46: TỨ ĐẠI HIỀN TỤ HỘI KIM LĂNG BÁCH LÝ HẠC ĐƯA RA PHẢN KIẾN Chương 47: CUỘC CHIẾN ĐẤU DÀN XẾP BẰNG TIỀN LÃO MAI THI TRÊU ĐÙA ĐÔI TRẺ Chương 48: CẢ TIỂU TRẤN PHÁT SINH QUÁI SỰ TRONG MỘ ĐỊA LÃO QUÁI LÀM ĂN Chương 49: ĐIỆU VONG, TƯ THÁM ĐỀU XUẤT HIỆN NGHE TIẾT LỘ ĐÔI TRẺ KINH TÂM Chương 50: TRONG MỘ ĐỊA TAM QUÁI LUẬN BÀN NHỜ GIÚP ĐỠ YẾN, ĐƯỜNG THOÁT NẠN