doc truyen kiem dao doc than kddt truyen chu ebook prc download full

Kiếm Đạo Độc Thần
Kiếm Đạo Độc Thần

Kiếm Đạo Độc Thần

Tác giả: Lục Đạo Trầm Luân Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 2425 Chương 981925 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện lúc đầu hơi giống Kiếm đạo độc tôn, nhưng ít yy hơn, càng về sau thấy khác hẳn.

Tác giả viết khá đều tay, mỗi ngày 2 chương.

Chương 1: kiếm thuật đại sư Trọng sinh Chương 2: Luyện kiếm thuật tu vi đột phá Chương 3: Bổng nhiên nổi tiếng Chương 4: Kiếm các Chương 5: Thanh Phong kiếm thuật thực sự thiếu sót? Chương 6: Kiếm bại Vương Lỗi, nổi ngoại môn Chương 7: Thiên tài đánh cuộc Chương 8: Ngoại môn đệ tử kiếm thuật đệ nhất Chương 9: Thanh Phong Tuyệt Sát, Phong Chi Ý Cảnh Chương 10: Sở Mộ, lăn ra đây nhận lấy cái chết Chương 11: Là ta thua! Chương 12: Kiếm khí cảnh ngũ đoạn Chương 13: Thiếu chút nữa hộc máu Vương Phong Chương 14: Ta ở nội môn chờ ngươi Chương 15: Chém thú dữ tôi luyện kiếm thuật Chương 16: Kiếm thuật tông sư bình cảnh Chương 17: Hùng nộ Chương 18: Nói những thứ này để các ngươi chết không minh bạch Chương 19: Phục linh dược tu vi tiếp tục tăng Chương 20: Trảm kiếm khí cảnh thất đoạn Chương 21: Tông sư chi ngộ. Nội, ngoại kiếm khí Chương 22: Thanh Lan đệ tử tư thái Chương 23: Đồ vô sỉ thế mà giả mạo ngoại môn đệ tử Chương 24: Tiếp tục trảm kiếm khí cảnh bát đoạn Chương 25: Thắng lợi trở về Chương 26: Ta chỉ ra một kiếm! Bại ngươi Chương 27: Ngoại môn đệ nhất! Hoàn toàn xứng đáng Chương 28: Lục đoạn đỉnh! Thất đoạn còn xa sao? Chương 29: Kiếm khí hộ thể bí pháp Note: Hết quyển 1 - Chương 30: Sáng chế kiếm kỹ, ngộ ý cảnh, thông đại chu thiên Quyển 2 - Chương 1: Nội môn tam viện! Ta chọn Lăng Phong Quyển 2 - Chương 2: Nội môn đệ tử đãi ngộ Quyển 2 - Chương 3: Kiếm Các trưởng lão khiếp sợ cùng truyền thụ Quyển 2 - Chương 4: Trung nguyên kiếm khí quyết Quyển 2 - Chương 5: Năm ngày sau, Sinh tử kiếm đấu Quyển 2 - Chương 6: Chuyển tu kiếm khí! Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Quyển 2 - Chương 7: Nội môn lần đầu nổi danh Quyển 2 - Chương 8: Lần này Sở Mộ chết chắc rồi Quyển 2 - Chương 9: Ta không bao giờ cùng ngươi đấu kiếm nữa Quyển 2 - Chương 10: Bất luận thắng bại! Chỉ phân sinh tử Quyển 2 - Chương 11: Thủ đoạn ra hết! Sát phạt quyết đoán Quyển 2 - Chương 12: Giết chết Vương Phong! Chấn động nội môn Quyển 2 - Chương 13: Lại là đệ nhất! Chưởng viện rung động Quyển 2 - Chương 14: Làm điểm phạm môn quy sự Quyển 2 - Chương 15: Xem hắn không vừa mắt Quyển 2 - Chương 16: Lệ Phong nhai thượng tu luyện Quyển 2 - Chương 17: Nhị thành Phong chi ý cảnh! Bơi trong gió Quyển 2 - Chương 18: Kiếm quan tam viện, ai dám tranh phong! Quyển 2 - Chương 19: Ngươi không phải là muốn chiếm lấy đấu kiếm thai đi? Quyển 2 - Chương 20: Uy danh hiển hách! Ai có thể một trận chiến?