doc truyen kiem dang kd truyen chu ebook prc download full

Kiếm Đăng

Hoàn thành 65 Chương 2935 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Giọt lệ kiếp hồng nhan Chương 2: Ra đi lòng u oán Chương 3: Tâm thành danh toại Chương 4: Võ lâm kỳ án Chương 5: Tuyệt kỹ khiếp quần hùng Chương 6: Tiếng cười kinh hào khách Chương 7: Tình bèo nước nhưng... Chương 8: Ôn Sát bỗng hiện hình Chương 9: Kiếm khí nhuộm màu hồng Chương 10: Ma âm chốn hoang dã Chương 11: Thương người nên chuốc hận Chương 12: Máu nhuộm Đường gia bảo Chương 13: Gặp Tiên ông Thái Bạch Chương 14: Hướng về quan ải Chương 15: La Sát hành cung Chương 16: Nhân tâm nan trắc Chương 17: Cung trang thiếu nữ Chương 18: Tiếng ca cảnh tỉnh Chương 19: Bí mật trùng trùng Chương 20: Hoa tình lại nở Chương 21: Người đàn bà bí mật Chương 22: Kẻ gian người chánh Chương 23: Âm mưu bại lộ Chương 24: Nửa tấm mật đồ Chương 25: Hữu Cung Tư Mạng Chương 26: Nghĩa cũ tình xưa Chương 27: Kỳ phùng địch thủ Chương 28: Thâu Thiên Hoán Nhật Chương 29: Hành tung bí mật Chương 30: Tiên vương di bảo Chương 31: Thái Bạch Nguyệt Lão Chương 32: Hủy hoại dung nhan Chương 33: Long Vân kim bài Chương 34: Tử Vong thành chủ Chương 35: Ai là hung thủ? Chương 36: Thật giả tranh nhau Chương 37: Gặp chuyện bất ngờ Chương 38: Phổ Kiếm minh tân thủ lãnh Chương 39: Phi kiếm trảm độc long Chương 40: Tình thắm thiết, hận thiên thu Chương 41: Tuyệt Mệnh tam thức Chương 42: Đơn chưởng nhiếp Trường Kinh Chương 43: Hà Lạc bát tông Chương 44: Hành hiệp cứu người bị ngờ là kẻ thất phu Chương 45: Nhụy rữa hoa tàn Chương 46: Tiết lậu cơ mưu Chương 47: Cửu Quái Âm Phong trận Chương 48: Thiếu Lâm kinh biến Chương 49: Côn Sơn máu đổ Chương 50: Thái An thành, gây sóng gió