doc truyen kiem dam bi kip kdbk ebook prc download full

Kiếm Đàm Bí Kíp

Hoàn thành 38 Chương 848 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chuyện lạ ở nghĩa trang Chương 2: Võ lâm thế gia gặp ma Chương 3: Tẩu phương lang trung cố kiếm tiền Chương 4: Đại náo cúc viên Chương 5: Diêm la hắc tâm quỷ Chương 6: Khéo xếp đặt kế che thiên quá hải Chương 7: Nữ ma kiều diễm giấu đi mối tình ẩn Chương 8: Gió tanh, mưa máu tưới cúc viên Chương 9: Võ lâm bí chuyện nỗi truân chuyên Chương 10: Mười năm dâu bể chuyện tùng viên Chương 11: Minh tra đón phỏng, giải kỳ án Chương 12: Song hùng quyết đấu, hoàng châu thành Chương 13: Nơi tửu điếm nam chính, nữ tà tương hội Chương 14: Thiên vận ma cầm gặp kình địch Chương 15: Quần ma tụ họp ở bình lâm Chương 16: Lầm trúng kế di hoa tuết mộc Chương 17: Đảm độc tàm anh hùng cô thắng địch Chương 18: Hào kiệt ngậm ngùi than chuyện cũ Chương 19: Trần thảo điếm gian tà lại thua Chương 20: Thầy trò quái nhân bắt hiệp nữ Chương 21: Bày kế gian phục kích tiểu cái Chương 22: Đồ đệ tam thánh đấu gia cát Chương 23: Công chúa lẳng lơ đành thất vọng Chương 24: Trong đêm thám thỉnh ngọn kim đỉnh Chương 25: Giàng ngựa quý quần hào giết nhau Chương 26: Bạch toàn phong thần bí khôn lường Chương 27: Núi võ đang võ lâm chia ba Chương 28: Còn một người thừa sau kiếp nạn Chương 29: Đương giang hán, hiệp nữ chịu nhục Chương 30: Núi đông hồ, bốn phía địch vây Chương 31: Suý Chấn Vũ vai mang trọng trách Chương 32: Khổ nhục kế phai bày thân thể Chương 33: Rơi mặt nạ, bí mật tiết lộ Chương 34: Ác nhân liên thủ, cướp bí kíp Chương 35: Thặng nhân nói mê lộ chân tình Chương 36: Cướp tiêu xa tỷ muội sum họp Chương 37: Gái oán trị phu quân khai sát giới Chương 38: Chú kiếm đàm tuyệt học